Elektronik ücretli geçiş sisteminde ücret tahsilatı

Uydu geçiş ücret sisteminin çalışmasının temel prensipleri

Karayolu kullanıcılarının temel hak ve yükümlülükleri, değiştirilmiş hali ile 13/1997 numaralı kara yolları kanun koleksiyonunda (bundan böyle “Kanun”) düzenlenmiştir. Kanun, diğer mevzuatların yanı sıra, belirtilen ücrete tabi tutulan yol kullanımı için geçiş ücreti miktarını ve geçiş ücretini belirlemek için temel koşulları, elektronik geçiş ücreti sistemi operatörünün hak ve yükümlülüklerini, Avrupa elektronik ücretli geçiş hizmetinin sağlanması için yetki, görev ve koşulları, elektronik geçiş ücreti sisteminde operatörün ve araç sürücüsünün yükümlülüklerini belirler ve geçiş ücretlerinin kontrolünü sağlar.

Yasal mevzuata göre belirtilen karayolu, karayolu levhası ile işaretlenmiş, bu levhada karayolun ücretli olduğu ve ücretin hangi araçlar için geçerli olduğu belirtilmiş ise, karayolu kullanıcısı geçiş ücreti ödemekle yükümlüdür (bundan böyle "Geçiş ücretine tabi tutulan" olarak anılacaktır).
Ücretlendirme, izin verilen azami ağırlığı 3,5 tonun üzerinde, en az dört tekerlekli bir karayolu motorlu taşıtının ücretli yolda kat ettiği mesafe ve araç tipine göre belirlenir (bundan böyle "Elektronik Ücret Sistemi Aracı" veya "Araç" olarak anılacaktır).

"Ücret geçişlerinin miktarı, özellikle ücretli yollarda araçların kat ettiği mesafeyi belirleme, geçiş ücretlerini kaydetmek, geçiş ücreti tahsil etmek ve ücret ödemelerini kontrol etmeyi sağlayan elektronik geçiş ücreti sistemi aracılığıyla belirlenir (bundan böyle "Elektronik Ücret Sistemi" veya "SEM" olarak anılacaktır). Elektronik Ücret Sistemine tabi her araçta onaylanmış elektronik ücret cihazı bulunmalıdır (bundan böyle "Elektronik Cihaz" olarak anılacaktır). Bu elektronik cihaza genelde on- board ünite olarak adlandırılır. Elektronik cihaz başkasına devredilemez ve kullanımı Elektronik Geçiş Ücreti Sisteminde kayıtlı belirli bir araca bağlıdır. Ücret miktarı, ücretli yolda katledilen mesafe ile ücret oranının çarpımı ile hesaplanır. Geçiş ücreti aracın emisyon sınıfına, araç tipine, araç aks sayısı, araç kombinasyonuna, gün saatine, hafta gününe veya mevsime göre değişir.

Elektronik Ücretli geçiş sistemi ve geçiş ücretinin işletimi, Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı tarafından sağlanmıştır (bundan sonra “Ulaştırma Bakanlığı” olarak anılacaktır). Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı veya tüzel kişilik tarafından kurulan bir kuruluşa Elektronik ücretli geçiş sisteminin işletmesini ve ücret tahsilatı işlemlerini devredebilir. Ulaştırma Bakanlığı, devletin onayına dayanarak bu kuruluşta kurucu görevini üstlenir.

Çek Cumhuriyeti'nden kapsamlı SEM hizmetlerinin sunulması ve ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerin atanması ile ilgili olarak- RMD kanununa göre, Çek Cumhuriyeti Karayolu ve Otoyol Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı (bundan böyle “RMD” olarak anılacaktır), elektronik geçiş ücret sisteminin operatörünü işleten işletmedir (bundan sonra sadece "Elektronik Ücret Sistemi İşletmecisi" veya "İşletmeci" olarak anılacaktır).

Teknoloji

Uydu geçiş ücret tahsilat teknolojisi, uydu navigasyon prensibi ile çalışmaktadır. Böylelikle araçların konumunu uydudaki araçlarla elektronik cihaz (on board ünite) üzerinden kaydeder. Bu ücret tahsilat teknolojisi, navlun trafiğinde, gelecekteki artış ve karayolu ağının genişlemesiyle başa çıkmak için maksimum sistem esnekliği sağlar. Elektronik geçiş ücreti sistemi, aşağıdaki teknolojileri entegre eden, hibrid elektronik aygıtları kullanır:

  • Uydu konumlandırma teknolojisi- ücretli yol ve otoyol bölümlerinin kullanımıyla ilgili verileri toplar.
  • Mobil iletişim için GSM / GPRS teknolojisi, elektronik ekipman ile elektronik geçiş ücret sistemindeki diğer bilgi alt sistemleri arasında veri transferine hizmet eder. Kısa mesafe iletişimi için mikrodalga DSRC teknolojisi- elektronik geçiş ücreti toplama kapsamında ücret ödeyenlerin kontrolü.

Uydu ücretli geçiş sistemi, yalnızca Çek Cumhuriyeti'ne bitişik olan ülkelerle birlikte çalışabilmesi için hazırlanmıştır. Sistem aynı zamanda "bir sözleşme- bir elektronik cihaz- çoklu ücretli geçiş sistemi" prensibine dayanan, Avrupa elektronik ücreti geçiş sisteminin tüm gerekliliklerini de karşılamaktadır. Kullanılan teknoloji sayesinde, Avrupa birliğinde planlanan ulaştırma politikası alanındaki değişiklikleri ve kurallarını hızlı ve esnek bir şekilde uygulayabilir.

Sistemin işlemesi

Elektronik ücretli geçiş sitemi, tüm ücret toplama ve ücret toplama kontrolü işlemlerini garanti eden, birkaç bilgi alt sisteminden ve bir dizi özel uygulamadan oluşan, karmaşık bir bilgi iletişim teknolojisi kompleksidir.

Ücretli geçişe tabi araçlar, ücretli geçiş alanına girmeden önce elektronik geçiş sistemine kaydedilmeli ve uygun şekilde monte edilmiş elektronik cihazlarla donatılmalıdır. Elektronik cihaz belli bir bedel karşılığı taşıyıcılara ödünç verilecektir.

Elektronik cihaz, karayolu ve otoban bölümleri için ücretli geçişe tabi olan ve bu kısımların sürücü tarafından tespit edilmelerini sağlayan (GEO modeli olarak adlandırılan) mevcut coğrafi bilgiler içerir. Sürüş esnasında, Global Navigation Satellite System'i kullanarak araç konum bilgilerini izler ve bunları GEO modelinde kayıtlı verilerle karşılaştırır. Elektronik cihaz algoritması, ücretli bir bölümde bir araç tespit ettiğinde, geçerli yasal mevzuata uygun olarak bir kayıt oluşturacaktır- buna ücretli geçiş durumu denir.

Geçiş ücreti, GSM / GPRS teknolojisi kullanılarak merkezi bilgi sistemine gönderilir; burada geçiş ücreti, aracın sürüldüğü yol bölümü uzunluğu ve yol tipine, motorlu taşıt kategorisine göre ve geçiş ücretine göre hesaplanır.

Geçiş ücreti tahsil etme kontrolü

Geçiş ücreti tahsilatı işlemi, gümrük idaresi ile iş birliği içinde sistem operatörü tarafından kontrol edilir. Mikrodalga (DSRC) elektronik cihaz teknolojisi ücret kontrolü sağlayan özel bir alt sistemle haberleşmeyi sağlar. Ayrıca, karayolları yasasına göre geçiş ücretinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklere uyulması, geçiş ücreti olaylarının belgelenmesi ve geçiş ücreti suçlarının çözümlenmesini sağlar.

Kontrol istasyonu veya devriye araçları, elektronik cihaz, fotoğraf, lazer araç algılandısı ve aks sayısı verilerini içeren bir araç transit kaydı oluşturur. Daha sonra kayıt bu amaç için uygulamada kontrol edilir ve kontrol istasyonu tarafından elde edilen veriler merkezi sistemde kaydedilen verilerle kıyaslanır. Tespit edilen tutarsızlıklar (ücretli geçiş vakalar olarak adlandırılır) otomatik olarak tasnif edilip yeniden incelenen merkezi bir kayıt defterine gönderilir. Suçlar, yürürlükteki mevzuata uygun olarak çözülen ücretli geçiş suçları olarak sınıflandırılır.