Od 1. septembra 2020 sa zmení spôsob prihlasovania do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v Českej republike

06. 08. 2020 |
Tlačová správa
|
Author
Myto cz

Praha, 6. augusta 2020 - Od 1. septembra 2020 budú musieť dopravcovia zo Slovenska pri prihlásení do zákazníckej zóny českého mýtneho systému preukázať svoju elektronickú identitu, a to prostriedkami v súlade s eIDAS. Na základe českého zákona č. 250/2017 Zb. o elektronickej identifikácii, ktorý priamo nadväzuje na predpis Európskej únie upravujúci elektronickú identifikáciu, už podobne vstupujú do zákazníckej zóny od začiatku júla dopravcovia z Českej republiky. Pravidlo bude postupne platiť aj pre dopravcov z ostatných krajín.

Cieľom zmeny je zabezpečiť vyššiu bezpečnosť elektronickej komunikácie pre dopravcov aj prevádzkovateľa mýtneho systému. Na preukázanie svojej identity elektronickým spôsobom potrebujú mať občania Slovenska aktivovanú elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Na samotné prihlásenie potom stačí elektronický občiansky preukaz, čítačka kariet pripojená k počítaču a BOK kód, ktorý si pri vydaní elektronického občianskeho preukazu občan zadá.

KROK PO KROKU: PRIHLÁSENIE DO ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA V ČESKEJ REPUBLIKE

  1. Dopravca potrebuje prístupové údaje do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v ČR. Tieto údaje nájde buď v e-maile, ktorý mu bol odoslaný pri registrácii, alebo o ne môže požiadať na info@mytocz.eu  alebo telefonicky na čísle +420 243 243 243. 
  2. Používateľ musí disponovať eID kartou (občiansky preukaz s elektronickým čipom). Na prepojenie mýtnej zákazníckej zóny s eID kartou postačuje nainštalovaná aplikácia eID klient na prihlasovanie do elektronickej schránky a ovládače k čítačke kariet. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis nie je potrebná. Všetky dôležité informácie k identifikačným nástrojom ako aj kontakt na poskytovateľov národného prístupového bodu nájde používateľ na: https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat.
  3. Účet v zákazníckej zóne systému elektronického mýta v Českej republike je potrebné prepojiť s prostriedkom elektronickej identifikácie. Prepojenie vykoná používateľ hneď po zadaní prihlasovacích údajov do mýtnej zákazníckej zóny (bod 1.), kedy bude na to automaticky vyzvaný, alebo kedykoľvek potom v sekcii „Osobné nastavenia“ pomocou výberu „Nastaviť prihlásenie cez eIdentitu“.

Podrobný návod na nové prihlásenie do zákazníckej zóny mýtneho systému v Českej republike nájdu slovenskí dopravcovia na stránkach www.mytocz.eu/sk/nia.

O zmenách budú dopravcovia informovaní prostredníctvom direct mailu odoslaného na kontakty, ktoré uviedol dopravca pri registrácii do systému elektronického mýta v Českej republike.