Prihlásenie do zákazníckej zóny cez eIdentita

Vstup do Zákazníckej zóny systému elektronického mýtneho v Českej republike je od 1. 9. 2020, na základe zákona č. 250/2017 Zb. o elektronickej identifikácii (podľa nariadenia Európskej únie č. 910/2014 tzv. EIDAS), umožnený slovenským dopravcom výhradne s bezpečnostnými identifikačnými prostriedkami v súlade s eIDAS.

Zmena sa týka všetkých dopravcov, ktorí používajú internetovú Zákaznícku zónu mýtneho systému a sídlia v krajine, ktorá je prepojená s Národným identifikačným bodom podľa zákona 250/2017 Zb.

Od 1. 9. 2020 je teda nový spôsob prihlasovania povinný tiež pre všetkých slovenských dopravcov. Od tohto dátumu sa budú môcť užívatelia prihlásiť výhradne prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s elektronickým čipom).

Podrobný návod na stiahnutie tu.

KROK ZA KROKOM: PRIHLÁSENIE DO ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNY

1
Potrebujete poznať svoje prihlasovacie údaje do mýtnej zóny (vytvorené pri registrácii)

Budete potrebovať Vaše prístupové údaje do Zákazníckej zóny systému elektronického mýta. Tieto údaje nájdete buď v e-maili, ktorý vám bol odoslaný pri registrácii, alebo o ne môžete požiadať na info@mytocz.eu alebo +420 243 243 243.

2
Musíte disponovať prostriedkom elektronickej identifikácie

Musíte disponovať eID kartou (občiansky preukaz s elektronickým čipom). K prepojeniu mýtnej zóny s eID kartou postačuje nainštalovaná aplikácia eID klient-na prihlasovanie do elektronickej schránky a ovládače k čítačke kariet. Nie je potrebné disponovať aj aplikáciou pre kvalifikovaný elektronický podpis. Všetky dôležité informácie k identifikačným nástrojom ako aj kontakt na poskytovateľa Vášho národného prístupového bodu nájdete na: https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat.

3
Prepojenie účtu v zákazníckej zóne s prostriedkom elektronickej identifikácie

Účet v Zákazníckej zóne systému elektronického mýta je potrebné prepojiť s prostriedkom elektronickej identifikácie. Až vtedy sa budete môcť prihlasovať do Zákazníckej zóny prostredníctvom Vašej eIdentity. Prepojenie vykonáte hneď po zadaní Vašich prihlasovacích údajov do mýtnej zóny (pozri bod 1.), kedy ste k tomu automaticky vyzvaný/á, alebo kedykoľvek potom v sekcii "Osobné nastavenia" voľbou "Nastaviť prihlásenie cez eIdentitu".