Vrátenie nepoužívaných palubných jednotiek

25. 05. 2023 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Dovoľujeme si upozorniť používateľov spoplatnených komunikácií, ktorí sa rozhodnú pre platenie mýta v ČR prostredníctvom poskytovateľov EETS, t. j. s použitím palubného zaradienia (OBE), že podľa všeobecných zmluvných podmienok prevádzkovateľa systému elektronického mýta, t. j. ŘSD ČR, by takíto užívatelia mali vrátiť palubné jednotky systému elektronického mýta (ďalej len „OBU – SEM“).

V prípade, že sa jedná o OBU - SEM v režime následného platenia mýta, bude Vám vrátená kaucia za OBU - SEM a v režime platenia predom aj zostatok predplateného mýta, t. j. nespotrebovaného kreditu. Ďalej Vás upozorňujeme, že pokiaľ OBU - SEM nevrátite a nebude používaná dlhšie ako jeden rok, dochádza u nej k prepadnutiu kaucie a v režime platenia predom aj k prepadnutiu nespotrebovaného kreditu.

OBU – SEM môžete vracať na Obchodných miestach SEM (Pozri Zoznam obchodných miest) alebo ich môžete zaslať poštou na adresu Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6.