Zwrot nieużywanych urządzeń pokładowych

25. 05. 2023 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

Użytkownikom dróg płatnych, którzy decydują się na uiszczanie opłat za przejazd w RCz za pośrednictwem dostawców EETS, tj. korzystając z urządzeń pokładowych (OBE), zwracamy uwagę, że zgodnie z ogólnymi warunkami operatora elektronicznego systemu poboru opłat, tj. ŘSD ČR, tacy użytkownicy powinni dokonać zwrotu jednostek pokładowych elektronicznego systemu poboru opłat (dalej jako „OBU – SEM”).

W przypadku, gdy jest OBU – SEM w trybie opłaty post-pay (płatność późniejsza), zostanie Państwu za OBU – SEM zwrócona kaucja, a w trybie płatności pre-pay (z góry) zostanie zwrócone również saldo, tj. niewykorzystana nadpłata. Informujemy również, że w przypadku braku zwrotu OBU – SEM i nieużywania go przez okres dłuższy niż 1 rok, kaucja przepada, a w trybie płatności z góry przepada także niewykorzystana nadpłata.

OBU – SEM można oddać w Punktach Obsługi (Zobacz Lista punktów obsługi klienta) lub wysłać je pocztą na adres Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6.