Zmiany w systemie opłat drogowych od 01.01.2021

Podsumowanie istotnych zmian w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, które wejdą w życie 01.01.2021 r. na podstawie nowelizacji rozporządzenia rządu nr 240/2014 Dz. i zarządzenia nr 470/2012 Dz.

Nowe parametry obliczania opłat drogowych
Nowe stawki opłat drogowych od 01.01.2021 r.
Ustawienie liczby osi na urządzeniu pokładowym
Ponowna rejestracja pojazdów zasilanych paliwem CNG-BIO i spełniających normę emisji spalin EURO VI
Dynamiczna zmiana wagi
Nowo uruchomione drogi płatne 
Zniżki z opłat drogowych 
Ogólne Warunki umowy obowiązujące od 01.01.2021


Nowe parametry obliczania opłat drogowych

Nowe stawki opłat drogowych obejmują opłatę drogową za drogi lądowe, opłatę za zanieczyszczenie powietrza i opłatę za hałas komunikacyjny.

W związku z powyższymi elementami stawki opłat drogowych zostały podzielone według:

 • kategoria dróg lądowych (autostrady; drogi I klasy)
 • kategoria pojazdu (pojazdy w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3; pojazdy kategorii M2 i M3)
 • klasy emisji pojazdu (do klasy EURO IV; klasy EURO V i EEV; klasa EURO VI; klasa CNG-BIO EURO VI)
 • maksymalna dopuszczalna masa pojazdu lub zespołu pojazdów (ponad 3,5 tony i poniżej 7,5 tony; co najmniej 7,5 tony i poniżej 12 ton; co najmniej 12 ton)
 • liczba osi pojazdu lub zespołu pojazdów (2 osie; 3 osie; 4 osie; 5 lub więcej osi)
 • pory dnia (stawka dzienna – od godz. 05:00 do 21,59:59; stawka nocna – od 22:00 do 04:59:59)

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na fakturach oraz w zestawieniu transakcji opłat drogowych (csv). Dokumenty te będą teraz zawierały podział przewidzianej opłaty drogowej na poszczególne rodzaje opłat:

 • Opłata za korzystanie z drogi lądowej 
 • Opłata za zanieczyszczenie powietrza 
 • Opłata hałas komunikacyjny 

Nowe stawki opłat drogowych od 01.01.2021 r.

Stawki opłat za korzystanie z 1 km płatnego odcinka drogi określa rozporządzenie rządu Republiki Czeskiej nr 240/2014 Dz. ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2021 r.. Opłata za korzystanie z określonego odcinka jest określana jako wielokrotność stawki i długości odcinka.

Stawki opłat drogowych obejmują opłatę drogową, opłatę za zanieczyszczenie powietrza i opłatę za hałas komunikacyjny. Nowe stawki opłat drogowych można znaleźć tutaj lub pobrać szczegółowy przegląd tutaj.

Ustawienie liczby osi na urządzeniu pokładowym

Od 1. stycznia system opłat drogowych nowo rozróżnia stawki dla pojazdów kategorii M2 i M3 (autobusy) w zależności od aktualnej liczby osi, a dla pozostałych pojazdów nowo wprowadzono stawkę dla 5 lub więcej osi.

Dla przewoźników ta zmiana oznacza:

 • Pojazdy muszą mieć realną liczbę osi ustawioną na jednostce pokładowej, nawet w przypadku 5 lub więcej osi (liczba osi 5+ jest wtedy wyświetlana na OBU jednocześnie za pomocą diod 2 i 3)
 • Od początku  roku 2021 pojazdy kategorii M2 i M3 nowo muszą przy jazdze po drogach płatnych ustawiać aktualną liczbę osi na jednostce pokładowej 

napravy

Ponowna rejestracja pojazdów zasilanych paliwem CNG-BIO i spełniających normę emisji spalin EURO VI

Na podstawie nowelizacji rozporządzenia rządu nr 240/2014 Dz. nowa klasa emisji CNG / BIO E6 zostanie wprowadzona do elektronicznego systemu poboru opłat drogowych od 1 stycznia 2021 r. W tej kategorii znajdą się pojazdy zasilane gazem ziemnym lub biometanem (wyłącznie lub w połączniu) i jednocześnie spełniające normę emisji spalin EURO VI. Kategoria pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI zostanie zatem podzielona na dwie kategorie, w zależności od rodzaju paliwa.

Pojazdy, które do tej pory były zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat w klasie emisji spalin EURO VI, które także spełniają warunek, że są zasilane gazem ziemnym lub biometanem wyłącznie lub w połączeniu, muszą wystąpić o ponowną rejestrację, wysyłając wniosek na adres e-mail cngbio@czechtoll.cz (w przypadku pojazdów kategorii M2 i M3 zarejestrowanych w Czechach ponowna rejestracja nastąpi automatycznie).

Operatorzy korzystający z systemu przedpłaty mogą dokonać ponownej rejestracji w dowolnym punkcie dystrybucyjnym i kontaktowym, gdzie zwrócą urządzenie pokładowe (zakończenie rejestracji) i zostanie im wydane  nowe urządzenie pokładowe (nowa rejestracja).

W przypadku pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI, dla których jednostka napędowa zostanie w przyszłości zamieniona na gaz ziemny lub biometan w paliwie (wyłącznie lub w połączeniu), należy przeprowadzić pełną ponowną rejestrację w systemie poboru opłat. Oznacza to wypowiedzenie dotychczasowej rejestracji pojazdu i utworzenie nowej rejestracji pojazdu z nowymi parametrami (zmiana ta musi być poparta danymi znajdującymi się w dowodzie rejestracyjnym). Ta procedura dotyczy zarówno dokonujących przedpłaty, jak i płatności zrealizowanej w późniejszym terminie.
 

Parametry nowo utworzonej kategorii emisji dotyczą pojazdów, które:  

 • spełniają normy emisji kategorii EURO VI i jednocześnie  
 • w rubryce P.3 Dowodu rejestracyjnego pojazdu znajduje się jeden z następujących skrótów:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Wniosek o ponowną rejestrację musi zawierać:

 • wykaz znaków rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do włączenia do nowej klasy emisji 
 • w załączniku e-mail Dowodu rejestracyjnego pojazdu Część II (duży dowód rejestracyjny) tych  pojazdów

Dynamiczna zmiana wagi

Od 01.01.2021 r. w systemie opłat drogowych zostanie wprowadzona dynamiczna zmiana kategorii masy, co oznacza, że klasyfikacja pojazdu do kategori masy zmienia się w zależności od przyłączenia  i odłączania przyczep do pojazdu. Stawka opłaty drogowej za konkretny przejazd pojazdem będzie zatem wyliczana na podstawie aktualnej masy pojazdu / zestawu pojazdów w czasie jazdy.

Dynamiczna zmiana kategorii masy zostanie zastosowana w zależności od:

 • zarejestrowanej maksymalnei dopuszczalne masy pojazdów (parametr F.2 "Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu” z Dowodu rejestracyjnego pojazdu)
 • zarejestrowanej podstawowej liczby osi (parametr L z dowodu rejestracyjnego pojazdu) i 
 • aktualna liczba osi podczas jazdy.

Konkretna realizacja dynamicznej zmiany masy zależy od kategorii wagowej pojazdu:

 • W przypadku pojazdów kategorii masy (3,5 t;7,5 t) przy wycenie zdarzeń drogowych będzie obowiązywać stawka opłaty drogowej z wyższej kategorii masy, tj. <7,5 t;12 t), w przypadku, gdy zarejestrowany pojazd przyłączy przyczepę z dwoma osiami lub większą liczbą osi.
 • W przypadku pojazdów kategorii masy <7,5 t;12 t) przy wycenie zdarzeń drogowych będzie obowiązywać stawka opłaty drogowej z wyższej kategorii masy, tj. ≥12 t, w przypadku, gdy zarejestrowany pojazd przyłączy  przyczepę z jedną osią lub większą liczbą osi. 

Nowo uruchomione drogi płatne 

 • D48 Rybí - Příbor Východ o łącznej długości 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice o łącznej długości 9,8 km

Zniżki z opłat drogowych 

Na podstawie nowelizacji rozporządzenia rządu nr 240/2014 Dz. od 01.01.2021 r. zmieniają się wartości graniczne i procentowa wartość zniżek z opłat drogowych.

Jeżeli łączna wysokość opłaty drogowej za korzystanie z płatnej drogi lądowej dla pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat osiągnęła co najmniej:

 • 65 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 6 %,
 • 95 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 9 %,
 • 170 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 11 %,
 • 270 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 13 %.

Ogólne Warunki umowy obowiązujące od 01.01.2021

W związku z powyższymi zmianami, nowa wersja Ogólnych Warunków umowy wejdzie w życie 01.01.2021 r., która jest dostępna tutaj.