Rinkliavos sistemos pokyčiai nuo 2021-01-01

Svarbių elektroninės rinkliavos sistemos pakeitimų, kurie įsigalios 2021 m. sausio 1 d., santrauka, remiantis Vyriausybės nutarimo Nr. 240/2014 Rink. ir nutarimu Nr. 470/2012 Rink.

Nauji rinkliavos apskaičiavimo parametrai
Nauji rinkliavos tarifai nuo 2021-01-01
Borto įrenginio ašių skaičiaus nustatymas
Transporto priemonių, varomų CNG-BIO degalais ir atitinkančių EURO VI išmetamųjų teršalų normą, perregistravimas
Dinamiškas svorio pokytis
Naujai paleisti mokami keliai
Rinkliavos nuolaidos
Bendrosios sąlygos galioja nuo 2021-01-01


Nauji rinkliavos apskaičiavimo parametrai

Naujausią rinkliavą sudaro kelių mokestis, oro taršos mokestis ir eismo triukšmo mokestis.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus komponentus, rinkliavos tarifai skirstomi pagal:

 • kelių kategorija (greitkeliai; 1 klasės keliai)
 • transporto priemonės kategorija (transporto priemonės elektroninėje rinkliavos sistemoje, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemones; M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės)
 • transporto priemonių išmetamųjų teršalų klasės (iki EURO IV klasės; EURO V ir EEV klasės; EURO VI klasė; CNG-BIO EURO VI klasė)
 • didžiausias leistinas transporto priemonės arba transporto priemonių junginio svoris (daugiau nei 3,5 tonos ir mažiau nei 7,5 tonos; mažiausiai 7,5 tonos ir mažiau nei 12 tonų; mažiausiai 12 tonų)
 • transporto priemonės ar transporto priemonių junginių ašių skaičius (2 ašys; 3 ašys; 4 ašys; 5 ar daugiau ašių)
 • dienos laikotarpis (dienos tarifas – nuo 5:00:00 iki 2159: 59 val .; nakties tarifas – nuo 22:00:00 iki 04:59:59 val.)

Pirmiau minėti pakeitimai bus atspindėti sąskaitose faktūrose ir rinkliavos operacijų ataskaitoje (csv). Šiuose dokumentuose bus nurodytos rinkliavos suskirstymas pagal atskiras mokesčių rūšis:

 • Mokestis už naudojimąsi keliu
 • Oro taršos mokestis
 • Mokestis už eismo triukšmą

Nauji rinkliavos tarifai nuo 2021-01-01

1 km mokamų kelių naudojimo mokesčio tarifus nustato Čekijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 240/2014 Rink. su pakeitimais, padarytais nuo 2021-01-01. Rinkliava už naudojimąsi konkrečia atkarpa apskaičiuojama iš greičio ir ruožo ilgio daugiklio.

Rinkliavos tarifai susideda iš kelių mokesčio, oro taršos mokesčio ir eismo triukšmo mokesčio. Naujus rinkliavų tarifus rasite  čia arba išsamią apžvalgą galite atsisiųsti čia.

Borto įrenginio ašių skaičiaus nustatymas

Nuo sausio 1 d. Rinkliavų sistema naujai diferencijuoja M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių (autobusų) tarifus pagal esamą ašių skaičių, o kitoms transporto priemonėms naujai įvedama 5 ar daugiau ašių norma.

Vežėjams šis pakeitimas reiškia:

 • Transporto priemonėje turi būti nustatytas faktinis ašių skaičius, net jei tai yra 5 ar daugiau ašių (tada ašių skaičius 5+ OBU rodomas vienu metu 2 ir 3 diodais).
 • M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės nuo metų pradžios važiuodami mokamais keliais turi nustatyti esamą riedmens vieneto ašių skaičių

napravy

Transporto priemonių, varomų CNG-BIO degalais ir atitinkančių EURO VI išmetamųjų teršalų normą, perregistravimas

Remiantis Vyriausybės reglamento Nr. 240/2014 Rink. elektroninėje rinkliavų sistemoje nuo 2021 m. sausio 1 d. bus įvesta nauja SGD / BIO E6 emisijos klasė. Į šią kategoriją bus įtrauktos transporto priemonės, varomos gamtinėmis dujomis arba biometanu (išimtinai arba kartu) ir tuo pat metu atitinkančios EURO VI išmetamųjų teršalų standartą. Taigi transporto priemonių, atitinkančių EURO VI išmetamųjų teršalų normą, kategorija bus suskirstyta į dvi kategorijas pagal degalų rūšį.

Transporto priemonės, kurios iki šiol buvo registruotos elektroninėje rinkliavų sistemoje pagal EURO VI emisijos klasę ir kurios taip pat atitinka sąlygą, kad jos varomos tik gamtinėmis dujomis ar biometanu arba kartu, turi pateikti prašymą dėl perregistravimo atsiųsdamos paraišką elektroninio pašto adresu cngbio@czechtoll.cz (Čekijos Respublikoje registruotoms M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms perregistravimas vyks automatiškai).

Operatoriai, taikantys išankstinio apmokėjimo režimą, gali iš naujo užsiregistruoti bet kuriame platinimo ir kontaktiniame punkte, grąžindami borto vienetą (registracijos nutraukimas) ir išduodami naują borto vienetą (nauja registracija). 

Tansporto priemonėms, kurios atitinka „EURO VI“ reikalavimus ir kurios ateityje bus paverstos gamtinėmis dujomis arba biometanu (išimtinai arba kartu) rinkliavų sistemoje turi būti atlikta visiška perregistracija. Tai reiškia esamos transporto priemonės registracijos nutraukimą ir naujos transporto priemonės registracijos sukūrimą su naujais parametrais (šis pakeitimas turi būti pagrįstas transporto priemonės registracijos liudijime pateiktais duomenimis - dideliu techniniu pažymėjimu). Ši procedūra taikoma tiek išankstinio, tiek atidėto mokėjimo schemoms.

Naujai sukurtos emisijos kategorijos parametrai taikomi transporto priemonėms, kurios:

 • atitinka EURO VI emisijos standartus ir tuo pačiu
 • transporto priemonės registracijos pažymėjimo P.3 langelyje jie turi vieną iš šių santrumpų:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Perregistravimo paraiškoje turi būti:

 • transporto priemonių, turinčių teisę į naują išmetamųjų teršalų klasę, valstybinių numerių sąrašas
 • transporto priemonės registracijos liudijimo II dalies el. pašto priede. (didelis techninis pažymėjimas)

Dinamiškas svorio pokytis

Nuo 2021 m. sausio 1 d. rinkliavų sistemoje bus įvestas dinamiškas svorio kategorijos pokytis, o tai reiškia, kad transporto priemonės klasifikacija į svorio kategoriją keičiasi priklausomai nuo priekabų prijungimo ir atjungimo prie transporto priemonės. Konkrečios transporto priemonės kelionės rinkliava bus apskaičiuojama pagal dabartinį transporto priemonės / junginio svorį kelionės metu.

Dinaminis svorio kategorijos pokytis bus taikomas atsižvelgiant į:

 • registruotą didžiausią leistiną transporto priemonės svorį (parametras F.2 „Didžiausias leistinas transporto priemonės svoris“ iš transporto priemonės registracijos liudijimo),
 • registruotą pagrindinį ašių skaičių (parametras L iš transporto priemonės registracijos liudijimo) ir
 • dabartinis ašių skaičių važiuojant.

Konkretus dinaminio svorio pokyčio įgyvendinimas priklausys nuo transporto priemonės svorio kategorijos:

 • Svorio (3,5 t;7,5 t) kategorijos transporto priemonėms vertinant rinkliavos įvykius, bus taikoma didesnės svorio kategorijos rinkliavos norma, t.y. <7,5 t;12 t), tuo atveju, jei registruota transporto priemonė pritvirtina priekabą su dviem ar daugiau ašių. 
 • Svorio  <7,5 t;12 t) kategorijos transporto priemonėms vertinant rinkliavos įvykius, bus taikoma didesnės svorio kategorijos rinkliavos norma, t.y. ≥12 t, tuo atveju, jei registruota transporto priemonė pritvirtina priekabą su viena ar keliomis ašimis.

Naujai paleisti mokami keliai

 • D48 Rybí - Příbor Východ 11,53 km Ilgio
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice  9,8 km ilgio 

Rinkliavos nuolaidos

Remiantis Vyriausybės nutarimo Nr. 240/2014 Rink. nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiamos ribinės vertės ir rinkliavų nuolaidų procentinė dalis:
Jei pasiekta bendra rinkliavos suma už naudojimąsi mokamais keliais transporto priemonei elektroninėje rinkliavos sistemoje:

 • Rinkliavai ≥ 65 000 CZK, bus suteikta 6% nuolaida,
 • Rinkliavai ≥ 95 000 CZK, bus suteikta 9% nuolaida,
 • Rinkliavai ≥ 170 000 CZK, bus suteikta 11% nuolaida,
 • Rinkliavai ≥ 270 000 CZK, bus suteikta 13% nuolaida.

Bendrosios sąlygos galioja nuo 2021-01-01

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus pakeitimus, 2021 m. Sausio 1 d. Įsigalios nauja Bendrųjų sąlygų redakcija, kurią galite rasti čia.