Hogyan kell regisztrálni az útdíj fizetése alól mentesülő járművet

1
A Díjmentes úthasználati mód feltételei

Az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) Díjmentes módban történő használatának feltétele az Útdíjfizetés alól mentesülő járművekre kötött, az Elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló Megállapodás.

Az Elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló Megállapodást az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton kötheti meg. 

Az Elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló Megállapodást vagy annak módosítását az Üzembentartó nevében képviselője vagy közjogi szerv, szervezet írásbeli meghatalmazásával rendelkező személy, esetleg olyan személy kötheti meg, aki a Rendszerüzemeltetőnek hitelesített meghatalmazással igazolja, hogy eljárhat az Üzembentartó nevében. A Használónak egyúttal be kell mutatnia a jogi személyiségét igazoló hiteles dokumentumot, a Törzskönyvet vagy a Jármű forgalmi engedélyét. Ha a Használó Járművének szélvédője metalizált, a jármű nyilvántartásba vételekor erről a tényről tájékoztatnia kell a Rendszerüzemeltetőt. A közölt adatok és bemutatott iratok helytállóságáért a Használó felel. 

Az adatváltozást a Rendszerüzemeltető számára a reklamációs űrlapon kell bejelenteni. A Rendszerüzemeltető a bejelentett adatváltozást a bejelentést követő 30 (harminc) napon belül köteles átvezetni. 

2
Hol kapható további tájékoztatás

Az útdíjfizetés alól mentesülő járművek Üzembentartóinak jogait és kötelességeit a Rendszerüzemeltető Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó törvényi rendelkezések szabályozzák. 

A járműveknek az útdíjrendszerbe történő regisztrálásával kapcsolatos további tájékoztatás:

  • a www.mytocz.eu internetes portálon az Ügyfélszolgálat menüpont alatt,
  • telefonon a  +420 243 243 243 Ügyfélszolgálati telefonszámon kapható.