Kaip užregistruoti transporto priemonę, kuri yra atleista nuo rinkliavų mokėjimo prievolės

1
Režimo, kuriam netaikomos rinkliavos, sąlygos

Sąlyga, leidžianti naudotis elektronine įranga (borto įranga) režime, kuriam netaikomas rinkliavos mokėjimas, yra susitarimas dėl elektroninės įrangos naudojimo sąlygų režime, kuriam netaikomas rinkliavų mokėjimas.

Susitarimą dėl elektroninės įrangos naudojimo režime, kuriam netaikomos rinkliavos, galima sudaryti kontaktiniame centre.

Susitarimą dėl elektroninės įrangos naudojimo režime, kuriam netaikomos rinkliavos, arba dėl jame padarytų pakeitimų gali už transporto priemonės operatorių sudaryti jo įgaliotasis asmuo arba asmuo su raštišku viešųjų įstaigų ir organizacijų įgaliojimu bei kitas asmuo, kuris pateikia sistemos operatoriui patvirtintą įgaliojimą su teise atstovauti transporto priemonės operatorių. Vartotojas taip pat privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo juridinį asmenį, bei transporto priemonės techninį pažymėjimą ir registracijos liudijimą. Jeigu transporto priemonėje yra metalizuotas priekinis stiklas, vartotojas apie tai privalo informuoti sistemos operatorių transporto priemonės registravimo metu. Vartotojas atsako už pateiktos informacijos ir dokumentų tikslumą.

Transporto priemonės operatorius privalo pranešti sistemos operatoriui apie transporto priemonės duomenų pasikeitimą pateikdamas prašymo formą. Sistemos operatorius privalo atlikti pakeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo gavimo.

2
Kur gauti daugiau informacijos

Visų transporto priemonių, kurioms netaikomos rinkliavos, operatorių teises ir įsipareigojimus reglamentuoja elektroninės rinkliavų sistemos atitinkamos Bendrųjų taisyklių ir įstatymų nuostatos.

Daugiau informacijos dėl transporto priemonių registravimo rinkliavų sistemoje rasite:

  • interneto portale www.mytocz.eu klientų paslaugų skyriuje;
  • klientų linijos telefonu +420 243 243 243