Cum se înregistrează un autovehicul care este scutit de la plata taxei rutiere

1
Condițiile Regimului scutit de la plata Taxei rutiere

O condiție a utilizării Echipamentului electronic (unității de bord) în Regimul scutit de la plata Taxei rutiere este încheierea Acordului privind condițiile de utilizare a Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere pentru vehiculele scutite de la plata Taxei rutiere.

Acordul privind condițiile de utilizare a Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere poate fi încheiat de Operatorul vehiculului în Punctul de contact.

Acordul privind condițiile utilizării Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere sau modificările acestuia pot fi încheiate în numele Operatorului vehiculului de organul statutar al acestuia sau de o persoană care deține o autorizare scrisă din partea autorităților și organizațiilor publice, respectiv de o altă persoană care va prezenta Operatorului de sistem o împuternicire scrisă prevăzută cu semnătura legalizată a persoanei autorizate să acționeze în numele Operatorului vehiculului. În același timp, Utilizatorul este obligat să prezinte un document legalizat care confirmă personalitatea sa juridică și Cartea tehnică sau Certificatul de înmatriculare a vehiculului. Dacă Vehiculul Utilizatorului este prevăzut cu un parbriz atermic, Utilizatorul este obligat să informeze Operatorul de sistem cu privire la acest fapt la înregistrarea Vehiculului. Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea datelor comunicate și a documentelor prezentate. 

Modificarea datelor Operatorului vehiculului trebuie să fie comunicată Operatorului de sistem printr-un formular de reclamație. Operatorul de sistem este obligat să efectueze modificările raportate cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea acestei notificări. 

2
Unde se pot obține mai multe informații

Toate drepturile și obligațiile Operatorilor vehiculelor care sunt scutite de la plata Taxei rutiere sunt reglementate de prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale ale Operatorului sistemului de taxare electronică și de prevederile relevante din Lege.   

Pentru mai multe informații legate de înregistrarea vehiculelor în sistemul de taxare rutieră: 

 

  • vizitați portalul www.mytocz.eu, secțiunea Servicii pentru clienți;
  • sunați la Serviciul clienți +420 243 243 243.