Az Elektronikus berendezés visszaszolgáltatása

Az elektronikus eszközt ( fedélzeti egységet) visszalehet szolgáltatni személyesen a kapcsolattartó valamint az értékesítési pontokon, esetleg postai úton az:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Czech Republic, obureturn@annexnet.cz

Azokhoz az elektronikus eszközökhőz (Pre-Pay), amelynek a letétjét/és vagy kaucióját készpénzzel fizették ki reklamációs űrlapot kell kitölteni, az összeg visszaigényléséhez.  A szükséges űrlapot Igénylőlap (panasz, javaslat, kérelem) megtalálja a weboldalon. A fedélzeti egységeket a lejárati idő előtt kell elküldeni.

Ha postai úton küldi vissza a fedélzeti egységet, és 1 hónap rövidebb időn belül szüksége lesz egy új készülékre, fennáll annak a veszélye, hogy a fedélzeti egység visszaküldése még nem fejeződik be, és a jármű újra regisztrálása a rendszerünkbe nem lesz lehetséges.

Ha egyszerre több fedélzeti egységet küld, csomagolja őket úgy, hogy szállítás közben ne kerüljenek fizikai kapcsolatba egymással. Ez megakadályozza a fedélzeti egység esetleges károsodását. Nem javasoljuk az egység elküldését az Európai Unión kívüli országokban, a vám  miatt. Azok az egységek amelyek előre fizetéses módban voltak használva személyesen szolgáltassa vissza a megadott értékesítési pontokon.

Fizetés utáni módban a fedélzeti egység visszatérése nem jelenti automatikusan a jármű nyilvántartásba vételének megszűnését. A járműnyilvántartás nyitva marad abban az esetben, ha a járművezető később fel kívánja venni az egységet a járműhöz. Ha a járművezetőnek a jövőben nincs szüksége a fedélzeti egységre az adott járműhöz (például eladta a járművet), akkor a jármű regisztrációját az alábbi módok egyikével kell megszüntetni:

  • A halasztott lejáratú utólagos fizetés módjában levő felhasználó leállítja a jármű regisztrációját az Ügyfélszolgálatban.
  • A felhasználó a jármű regisztrációjának befejezése érdekében utólagos fizetés formájában lép fel a tankolás kártya kibocsátójával, utólagos fizetés útján.
  • Mindkét esetben a jármű nyilvántartásba vétele a kapcsolattartási ponton is megszakítható, ahol meghatalmazott személy (a társaság törvényes képviselője vagy meghatalmazott személy) érkezik.

A Jármű üzembentartója az Elektronikus berendezést köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a Rendszerüzemeltetőtől kapott felszólítást követő 21 napon belül visszaszolgáltatni; erre leginkább az alábbi műszaki vagy üzemeltetési okokból kerül sor:

  • az Elektronikus berendezés rendeltetésszerű működéséhez szükséges technológia vagy berendezés életciklusa lejárt,
  • olyan műszaki-gyári hiba jelentkezik, amely lehetetlenné teszi az Elektronikus berendezés rendeltetésszerű és hibátlan működését, illetve amely veszélyezteti a Jármű üzembentartóját vagy a Járművezetőt.

Ha az Előzetesen fizetett útdíj összege kevesebb, mint 0,- Kč, a Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető az Elektronikus berendezés leadásakor köteles a különbözetet kiegyenlíteni. Az Elektronikus berendezés postai úton történő visszaküldésekor a Rendszerüzemeltető az útdíjhátralékról számlát állít ki, a hátralékot a Jármű üzembentartója a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Az útdíjhátralékról kiállított elektronikus számlához a Jármű üzembentartója az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül is hozzáférhet. Ha a Rendszerüzemeltető a hátralékos elektronikus számlát az Ügyfélzónán keresztül hozzáférhetővé tette, erről a Jármű üzembentartója által megadott e-mail címre e-mail üzenetet küld.

A Használó teljes összegben köteles megtéríteni az Elektronikus berendezés elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése vagy megsérülése miatt keletkezett esetleges kárt. Sérült Elektronikus berendezés visszaszolgáltatásakor a használó nem kapja vissza a Pénzbiztosítékot. A kétségek elkerülése érdekében az érintettek rögzítik, hogy a sérült Elektronikus berendezést törlik az Elektronikus útdíjrendszerből, s berendezés a Rendszerüzemeltető tulajdonában marad. A Használó birtokában levő berendezést vissza kell a Rendszerüzemeltetőnek szolgáltatni.

Ha a Rendszerüzemeltető adott Üzembentartónak kiadott Elektronikus berendezést talál, vagy az Üzembentartó közreműködése nélkül kerül a berendezés a Rendszerüzemeltetőhöz, a berendezést törlik az Elektronikus útdíjrendszerbeli járműnyilvántartásból. Ha az adott Elektronikus berendezés sértetlen és teljes mértékben működőképes, a Jármű üzembentartója, akinek az adott Elektronikus berendezést eredetileg kiadták, nem veszti el a befizetett Pénzbiztosíték visszatérítésére való jogát.

Ha az Üzembentartó személyében változás áll be, az eredeti Üzembentartó a neki kiadott Elektronikus berendezést a változástól számított 5 napon belül köteles visszaszolgáltatni.

A Rendszerüzemeltető törli az Elektronikus útdíjrendszer nyilvántartásából az Elektronikus berendezést és a Járművet, ha az utolsó Útdíjas esemény napját követő 1 év elteltével a Használó nem szolgáltatja vissza az Elektronikus berendezést. Az Elektronikus útdíjrendszerben az Elektronikus berendezésről és a Járműről tárolt adattörténet megmarad.