Returnarea Echipamentului electronic

Echipamentul electronic (unitatea de bord) poate fi returnat personal la punctul de distribuție sau de contact, sau poate fi trimis prin poștă către:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Czech Republic, obureturn@annexnet.cz

Unitatea de bord furnizată în regimul de plată în avans, pentru care a fost achitat depozitul și / sau taxa plătită în avans, în numerar, trebuie returnată împreună cu o cerere scrisă completată corespunzător de rambursare a depozitului și a taxei neutilizate. Formular de revendicare (reclamație, sugestie, cerere) poate fi obținut pe portalul clienților. Unitățile ar trebui să fie expediate cu mult înainte de data de expirare.

Dacă trimiteți unitatea de bord prin poștă și aveți nevoie din nou de aceasta în mai puțin de 1 lună, riscați că returnarea unitătii nu va fii încheiată, prin urmare, o nouă înregistrarea a vehiculului dvs. la momentul respectiv nu va fi posibilă.

Dacă trimiteți prin poştă mai multe unităti de bord  simultan, împachetați-le astfel încât să nu intre în contact fizic între ele în timpul transportului. Acest lucru va împiedica posibilele  deteriorări ale unitătilor de bord. Nu recomandăm trimiterea unităților de bord din afara Uniunii Europene din cauza taxelor vamale. Unitățile de bord cu regimul de plata anticipată, unde au fost achitata garanția si creditul în numerar, se recomandă returnarea personală la orice Punct de vânzare.

În regimul de plată ulterioară, post-plată, returnarea unității de bord nu înseamnă automatic ştergerea înregistrării vehiculului din sistem. Înregistrarea vehiculului rămâne deschisă pentru cazul în care Operatorul Vehiculului dorește să ridice unitatea pentru vehicul ulterior. Dacă Operatorul vehiculului, în viitor nu mai are nevoie de unitatea de bord pentru vehiculul dat  (de exemplu, a vândut vehiculul), este necesar să încheiati înregistrarea vehiculului cu ajutorul uneia din următoarele posibilităti :

  • Utilizatorul, în regimul de plată ulterioară cu scadenta amânată, încheie înregistrarea vehiculului în Zona clientului.
  • Utilizatorul,  în regimul de plată ulterioară cu ajutorul cardului de combustibil, pentru a încheia înregistrarea vehiculului,  ia legătura cu emitentul cardului de combustibil.
  • În ambele cazuri, înregistrarea se poate încheia şi la Punctele de Contact, aici se va prezenta persoana autorizată ( reprezentantul statutar al companiei sau persoana împuternicită).

Operatorul vehiculului este obligat să returneze Echipamentul electronic fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 21 de zile de la primirea solicitării Operatorului de sistem, în special, din următoarele motive tehnice sau operaționale:

  • sfârșitul ciclului de viață al tehnologiei sau al echipamentului necesar pentru buna funcționare a Echipamentului electronic,
  • defecțiune tehnică și de producție care împiedică funcționalitatea și fiabilitatea Echipamentului electronic, respectiv pune în pericol Operatorul vehiculului sau Conducătorul auto.  

În cazul în care valoarea Taxei rutiere preplătite este mai mică decât 0,- CZK, Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto este obligat să achite datoria aferentă taxei rutiere la returnarea Echipamentului electronic. La returnarea Echipamentului electronic prin poștă Operatorul vehiculului va emite factura electronică aferentă taxei rutiere datorate pe care Operatorul vehiculului trebuie să o achite la data scadentă specificată pe factură. Operatorul vehiculului poate accesa factura electronică aferentă taxei rutiere datorate în Zona clienților. Operatorul de sistem va transmite Operatorului vehiculului o notificare prin e-mail cu privire la accesarea facturii electronice aferente taxei rutiere datorate, pe adresa de e-mail specificată de Operatorul vehiculului.   

Utilizatorul este obligat să compenseze integral pagubele cauzate de pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea Echipamentului electronic. În cazul returnării Echipamentului electronic deteriorat Utilizatorul nu va primi Garanția. Pentru a evita orice dubiu, se stabilește că Echipamentul electronic deteriorat va fi eliminat din Sistemul de taxare electronică și va rămâne în proprietatea Operatorului de sistem. Dacă Echipamentul electronic este deținut de Utilizator, acesta trebuie returnat Operatorului de sistem.

În cazul în care Operatorul de sistem va găsi un Echipament electronic emis Utilizatorului fără implicarea acestuia sau dacă Echipamentul va ajunge în vreun alt fel la Operatorul de sistem, Echipamentul electronic va fi scos din evidența vehiculelor din Sistemul de taxare electronică. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Utilizatorului, căruia i-a fost emis inițial acest Echipament electronic, la rambursarea Garanției, în cazul în care Echipamentul electronic nu este deteriorat, fiind pe deplin funcțional.  

În cazul schimbării Operatorului vehiculului căruia i-a fost emis Echipamentul electronic, Operatorul inițial al vehiculului este obligat să returneze Echipamentul electronic în termen de 5 zile de la data schimbării.

Operatorul de sistem va scoate Echipamentul electronic și Vehiculul din evidența Sistemului de taxare electronică, în cazul în care Utilizatorul nu va returna Echipamentul electronic într-o perioadă mai lungă decât un an de la data ultimei Tranzacții aferente taxei rutiere. Se va păstra istoricul datelor privind Echipamentul electronic și Vehiculul din Sistemul de taxare electronică.