Elektroninės įrangos grąžinimas

Elektroninę įrangą (borto įrangą) galima grąžinti asmeniškai paskirstymo ar kontaktiniame punkte arba išsiųsti paštu:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Czech Republic, obureturn@annexnet.cz

Išankstinio apmokėjimo režimu teikiama elektroninė įranga (borto blokas OBU), už kurią sumokėtas užstatas ir (arba) išankstinio mokėjimo rinkliava grynaisiais, turi būti grąžinta kartu su tinkamai užpildytu rašytiniu prašymu - Ieškinio forma (skundas, pasiūlymas, prašymas) šią formą galite atsisiųsti iš klientų portalo - dokumentų atsisiuntimo skyriuje. Įranga turėtų būti išsiųsti gerokai anksčiau nei pasibaigęs jų galiojimo laikas.

Nerekomenduojame siųsti įrangą iš šalių, esančių už Europos Sąjungos ribų, dėl muitų. Išankstinio mokėjimo įrangą, už kurią buvo sumokėta grynaisiais, rekomenduojama grąžinti asmeniškai aptarnavimo vietose.

Vėlesnio apmokėjimo režime įmontuoto borto įrenginio grąžinimas savaime nereiškia transporto priemonės registracijos nutraukimo. Transporto priemonės registracija lieka atvira tuo atveju, jei transporto priemonės operatorius nori pasiimti transporto priemonės borto įrenginį vėliau. Jei transporto priemonės operatoriui ateityje nebereikia tos transporto priemonės borto įrenginio (pavyzdžiui, jis pardavė transporto priemonę), būtina nutraukti transporto priemonės registraciją vienu iš šių būdų:

  • Vartotojas atidėto mokėjimo režime su atidėtu mokėjimo terminu nutraukia transporto priemonės registraciją Klientų savitarnoje. 
  • Vartotojas atidėto mokėjimo režime su degalų papildymo kortele susisiekia su savo degalų papildymo kortelės išdavėju, kad nutrauktų transporto priemonės registraciją.
  • Abiem atvejais transporto priemonės registraciją taip pat galima nutraukti kontaktiniame punkte, kur atvyks įgaliotas asmuo (bendrovės įstatinis atstovas arba įgaliotas asmuo).

Transporto priemonės operatorius privalo grąžinti elektroninę įrangą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo sistemos operatoriaus reikalavimo, visų pirma dėl šių techninių ar eksploatacinių priežasčių:

  • technologijos ar prietaiso, kuris reikalingas tinkamai valdyti elektroninę įrangą, gyvavimo ciklo pabaigos,
  • techninio - gamybos gedimo, dėl kurio elektroninė įranga praranda funcionalumą ir patikimumą, ir sukelia pavojų transporto priemonės operatoriui arba vairuotojui.

Jei iš anksto apmokėtos rinkliavos suma yra mažesnė nei 0 CZK, transporto priemonės operatorius ir (arba) vairuotojas privalo grąžinti šią rinkliavos skolą grąžindami elektroninę įrangą. Grąžinant elektroninę įrengą paštu, sistemos operatorius išrašo elektroninę sąskaitą už mokėtiną rinkliavą, kurią transporto priemonės operatorius privalo sumokėti per sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą. Elektroninė rinkliavos sąskaita transporto priemonės operatoriui yra prieinama per klientų savitarną. Sistemos operatorius transporto priemonės operatoriui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie sąskaitą už mokėtinus mokesčius kliento savitarnos tarnyboje transporto priemonės operatoriaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas privalo pilnai atlyginti bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl elektroninės įrangos praradimo, vagystės, sunaikinimo ar sugadinimo. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jei jis grąžina sugadintą įrangą. Siekiant išvengti abejonių nustatoma, kad pažeista įranga buvo visam laikui pašalinta iš elektroninių rinkliavų sistemos ir liko sistemos operatoriaus nuosavybe. Jei prietaisas laikomas pas vartotoją, jis privalo būti grąžintas sistemos operatoriui.

Jei sistemos operatorius nustato arba kitaip gauna išduotą elektroninę įrangą ne dėl vairuotojo kaltės, ji pašalinama iš transporto priemonių registro elektroninėje rinkliavų sistemoje. Tai nepažeidžia vartotojo, kuriam buvo iš pradžių išduota elektroninė įranga, teisę grąžinti užstatą, jei elektroninė įranga yra nepažeista ir pilnai veikianti.

Jei pasikeičia transporto priemonės operatorius, kuriam buvo išduota elektroninė įranga, pirminis operatorius elektroninę įrangą grąžina per 5 dienas nuo pakeitimo įvykdymo dienos.

Sistemos operatorius pašalina elektroninę įrangą ir transporto priemonę iš elektroninės rinkliavų sistemos, jei vartotojas negrąžina įrangos per vienerius metus nuo paskutinės rinkliavos sandorio dienos. Elektroninės įrangos duomenų ir transporto priemonės istorija išlaikoma elektroninėje rinkliavų sistemoje.