Spisak poslovnih mesta

Aktuelni spisak kontaktnih tački i tački za distribuciju

Ime Operator Mesto Tип
  Сортирај по Сортирај по Сортирај по
Brno-HK Hospodářská Komora CP Brno Kontaktna tačka
České Budějovice-HK Hospodářská Komora CP České Budějovice Kontaktna tačka
Hradec Králové-HK Hospodářská Komora CP Hradec Králové Kontaktna tačka
Jihlava-HK Hospodářská Komora CP Jihlava Kontaktna tačka
Liberec-HK Hospodářská Komora CP Liberec Kontaktna tačka
Mladá Boleslav-HK Hospodářská Komora CP Mladá Boleslav Kontaktna tačka
Olomouc-HK Hospodářská Komora CP Olomouc Kontaktna tačka
Ostrava-Mariánské Hory-HK Hospodářská Komora CP Ostrava Kontaktna tačka
Pardubice-HK Hospodářská Komora CP Pardubice Kontaktna tačka
Plzeň-HK Hospodářská Komora CP Plzeň Kontaktna tačka
Praha (Florenc)-HK Hospodářská Komora CP Praha 1 Kontaktna tačka
Praha (nám. F. Kafky)-HK Hospodářská Komora CP Praha 1 Kontaktna tačka
Sokolov-HK Hospodářská Komora CP Sokolov Kontaktna tačka
Ústí nad Labem-HK Hospodářská Komora CP Ústí nad Labem Kontaktna tačka
Zlín-HK Hospodářská Komora CP Zlín Kontaktna tačka