Mýtné sazby pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny se od 1. března 2024 rozšíří o novou složku poplatku za produkci emisí CO2

15. 01. 2024 |
Tlačová správa
|
Author
Myto cz

Praha, 15. ledna 2024 – Systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362, jejímž cílem je podpořit další snižování produkce emisí CO2.

Změna mýtných sazeb se dotkne všech kategorií vozidel. Kromě dosavadních tří složek mýtného: poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO2. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem.

Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) budou zařazena do emisní třídy CO2 1 a nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2 až 5, s nižšími poplatky). Jejich provozovatelé nemusí podnikat žádné kroky, zařazení proběhne automaticky. 

Dopravcům, kteří provozují vozidla s datem první registrace po 1. červenci 2019, doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce a následně ověřit s pomocí vyhledávače na stránce www.mytocz.eu, zda nemají nárok na přeregistraci do vyšší emisní třídy CO2 s nižší mýtnou sazbou,“ upozornil Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Kontrola emisní třídy CO2 u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 není pro provozovatele vozidla povinností. Provozovatelům nehrozí žádné sankce, pokud budou provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO2, ale ponechají vozidlo zařazené v emisní třídě 1. Kontrolu a žádost o zařazení do vyšší emisní třídy CO2 mohou provést kdykoli v budoucnosti, pro podání elektronické žádosti není stanovena žádná lhůta.  

Požadavky pro zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2 až 5) nesplňují ani všechna vozidla s první registrací po datu 1. července 2019. Rozhodující je splnění parametrů směrnice, které pomůže ověřit Vyhledávač emisní třídy CO2, a doložení všech potřebných dokumentů. Vyhledávač emisní třídy CO2 bude spuštěn 20. ledna 2024 na stránkách www.mytocz.eu/co2

Nový způsob výpočtu mýtného bude uveden do praxe od 1. března 2024. Změny se nedotknou systému množstevních slev.