Zaktualizowano środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się Covid-19

01. 06. 2020 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawiru, operator systemu poboru opłat podjął następujące środki:

Zwrot jednostek w punktach dystrybucyjnych

  • Od 1.6.2020 bez ograniczeń.

Następuje ograniczenie funkcjonowania punktów kontaktowych

Bez ograniczeń.

Następuje ograniczenie funkcjonowania punktów dystrybucyjnych

Aktualna dostępność punktów dystrybucyjnych są dostępne Tutaj.

Niżej wymienione punkty kontaktowe  są zamkniętne z powodów operacyjnych:

-