Dokumenty na stiahnutie

Súbor dokumentov, ktoré súvisia so systémom elektronického mýta

V tejto časti nájdete všetky zákonné, obchodné a prevádzkové dokumenty alebo zákaznícke formuláre, ktoré súvisia s elektronickým výberom mýta v Českej republike. Pre prehľadnosť sú rozdelené do jednotlivých kategórií.

Dokumenty
Billien OBU 5051 Základná používateľská príručka Prevziať
Mapa distribučných a kontaktných miest Prevziať
Mapa spoplatnených komunikácií Prevziať
Tabuľka emisných kategórií Prevziať
Všeobecné zmluvné podmienky Prevziať
Žiadosti a formuláre
Formulár bankovej záruky Prevziať
Formulár žiadosti (sťažnosť, návrh, žiadosť) Prevziať
Odvolanie plnej moci (vzor) Prevziať
Plná moc (vzor) Prevziať
Poskytovanie informácií o zľave Prevziať
EETS
Context data - rates Prevziať
Context data - sections Prevziať