Промени по платените пътища от 1.8.2023 г.

27. 07. 2023 |
Новини
|
Author
Myto cz

От 1 август 2023 г. мрежата от платени пътища ще бъде разширена, за да се включат новооткритите участъци от пътищата I34 и I68, а един участък от път D48 ще бъде разделен.

Списък на новите платени участъци

  • I34 Пршибраз 1 – Пршибраз 2 с обща дължина 1,48 km
  • I68 Тржановице – Неборы с обща дължина 6 km

Разделяне на платения участък Жуков – Тошановице

  • D48 Жуков – Тржановице с обща дължина 6,77 km
  • D48 Тржановице – Тошановице с обща дължина 1,4 km