Cum se înregistrează un autovehicul în sistemul de taxare rutieră

1
Cum se înregistrează un autovehicul în sistemul de taxare rutieră

Pentru înregistrarea vehiculului în Sistemul de taxare electronică, conform Legii și Decretului, Utilizatorul este obligat să furnizeze Operatorului de sistem datele necesare înregistrării Vehiculului și să prezinte Cartea tehnică a vehiculului sau Certificatul de înmatriculare a vehiculului. Operatorul vehiculului este obligat să furnizeze, în special, următoarele date: 

 • numărul de înmatriculare a Vehiculului și țara în care este înmatriculat;"
 • categoria Vehiculului conform legislației în vigoare;"
 • masa totală a Vehiculului, numărul de axe și clasa de emisii a Vehiculului;"
 • informații despre dotarea Vehiculului cu elemente care ar putea împiedica funcționarea corectă a Echipamentului electronic (unității de bord), de exemplu, despre dotarea Vehiculului cu parbriz atermic;"
 • lungimea totală preconizată a Drumurilor cu taxă pe care Operatorul vehiculului intenționează să le parcurgă într-o perioadă delimitată de timp în Regim de plată ulterioară a taxei rutiere;"
 • denumirea sau numele comercial, respectiv numele și prenumele Operatorului vehiculului;"
 • denumirea sau numele comercial, respectiv numele și prenumele proprietarului Vehiculului, dacă acesta este diferit de Operatorul vehiculului; "
 • adresa de e-mail a Operatorului vehiculului."

Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea datelor comunicate și a documentelor prezentate.

În cazul în care în Cartea tehnică sau în Certificatul de înmatriculare a vehiculului lipsește informația privind clasa de emisii, aceasta se poate înregistra pe baza unui atestat CEMT valabil. 

Dacă în cazul Vehiculului înmatriculat în statul membru UE nu este stabilită o clasă de emisii validă, aceasta poate fi determinată în funcție de data primei înmatriculări a vehiculului specificată în Cartea tehnică sau în Certificatul de înmatriculare a vehiculului. Dacă nu este posibilă aplicarea acestui mod de determinare a clasei de emisii, se va atribui Vehiculului clasa de emisii Euro II în Sistemul de taxare electronică.

Dacă la un Vehicul înmatriculat în afara statelor membre UE nu este stabilită în mod clar clasa de emisii, Vehiculului i se va atribui clasa de emisii Euro II în Sistemul de taxare electronică. 

În cazul în care se demonstrează că Vehiculul se încadrează în clasa Euro III și mai mult, acesta va fi înregistrat în clasa corespunzătoare. 
Operatorul de sistem are dreptul de a scana Cartea tehnică a vehiculului, Certificatul de înmatriculare a vehiculului și atestatul CEMT prezentat de Utilizator la Înregistrarea vehiculului în Sistemul de taxare electronică.

După preluarea Echipamentului electronic, Utilizatorul va primi de la Operatorul de sistem un document cu datele achiziției pe care Utilizatorul trebuie să le verifice la fața locului. În cazul în care la preluarea documentului Utilizatorul nu va reclama datele înregistrate, este responsabil pentru exactitatea acestora. Operatorul vehiculului este obligat să asigure fără întârziere rectificarea datelor incorecte din Sistemul de taxare electronică. 

Operatorul de sistem va păstra datele înregistrate în format electronic pe o perioadă de 5 ani de la anularea contului de taxă rutieră aferent Echipamentului electronic. 

În cazul în care Operatorul de sistem constată o neconcordanță între datele înregistrate esențiale pentru determinarea taxei rutiere și datele din Cartea tehnică a vehiculului sau din Certificatul de înmatriculare a vehiculului sau din atestatul CEMT, Operatorul de sistem are dreptul să modifice aceste date înregistrate incorect în termen de 48 de ore de la transmiterea prin e-mail a notificării privind neconcordanța constatată către Operatorul vehiculului. 

Odată cu modificarea datelor înregistrate, Operatorul de sistem trebuie să recalculeze Taxa rutieră pentru toate Evenimentele de taxare ale Vehiculului ale cărui date înregistrate au fost rectificate. Diferența constatată față de Taxa rutieră stabilită inițial, în Regimul de plată anterioară, este decontat în raport cu Taxa rutieră preplătită, iar în Regimul de plată ulterioară diferența va fi decontată pe bază de Factură. 

Operatorul vehiculului este obligat să informeze Operatorul de sistem în legătură cu toate modificările datelor înregistrate în termen de cinci zile de la data modificării acestora. Utilizatorul se supune riscului de a plăti sancțiuni conform Legii în cazul în care va utiliza Drumurile cu taxă cu date incorecte în Echipamentul electronic. 
La determinarea obligației de achitare a Taxei rutiere sunt utilizate datele înregistrate în Sistemul de taxare electronică (de exemplu, Evenimentele de taxare).

Utilizatorul ia act de faptul că pe baza datelor înregistrate în Sistemul de taxare electronică îi revine obligația de a plăti Taxa rutieră și în cazul în care nu a fost înregistrat un Eveniment de taxare, însă din înregistrările din Sistemul de taxare electronică reiese că Vehiculul a circulat pe Tronsonul taxat.

2
În Sistemul de taxare electronică Taxa rutieră se poate plăti

În Sistemul de taxare electronică Taxa rutieră se poate plăti

 •  În regim de plată anterioară sau
 • În regim de plată ulterioară.

În ambele regimuri Taxa rutieră se plătește numai în moneda Republicii Cehe, indiferent de instrumentul de plată utilizat. Regimul de plată este convenit înainte de Înregistrarea vehiculului în Sistemul de taxare electronică. 

3
Care sunt condițiile pentru efectuarea plății Taxei rutiere în Regim de plată ulterioară?

Pentru efectuarea plății Taxei rutiere în Regim de plată ulterioară trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

 • Încheierea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu termen de scadență amânat (cu Garanție bancară) sau a Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu Cardul de combustibil. Acordurile privind condițiile de efectuare ulterioară a plății sau modificările acestora pot fi încheiate în numele Operatorului vehiculului de organul statutar al acestuia, respectiv de o persoană care va prezenta Operatorului de sistem o împuternicire scrisă prevăzută cu semnătura legalizată a persoanei autorizate să acționeze în numele Operatorului vehiculului. Operatorul vehiculului poate să preia formularul împuternicirii în Punctul de contact sau să îl tipărească de pe Portalul clienților."
 •  În scopul încheierii Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății, Operatorul vehiculului este obligat să furnizeze Operatorului de sistem, în special, următoarele date: "
 1. denumirea sau numele comercial și adresa sediului, în cazul în care Operatorul vehiculului este o persoană juridică,"
 2. numele, prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, cetățenia, în cazul în care Operatorul vehiculului este persoană fizică,  "
 3. numele, prenumele, data nașterii, cetățenia și adresa de domiciliu a reprezentantului împuternicit,"
 4. numărul de identificare al Operatorului vehiculului, dacă i-a fost atribuit, sau alte date de identificare corespunzătoare valabile în alte state, "
 5. CIF-ul Operatorului de vehicul/numărul de identificare al TVA, dacă i-a fost atribuit,"
 6. date privind înregistrarea Operatorului vehiculului în Registrul comerțului sau într-un registru similar, în cazul în care este înregistrat într-un astfel de registru, "
 7. numărul de înmatriculare a Vehiculului și statul în care este înmatriculat vehiculul, "
 8. categoria Vehiculului conform legislației în vigoare, în special conform Ordinului "
 9. masa totală a Vehiculului, numărul de axe și clasa de emisii a Vehiculului,"
 10. informații privind dotarea Vehiculului cu elemente care ar putea împiedica funcționarea corectă a Echipamentului electronic,"
 11. lungimea totală preconizată a Drumurilor cu taxă pe care Operatorul vehiculului intenționează să le parcurgă într-o perioadă delimitată de timp în Regim de plată ulterioară,"
 12. datele bancare ale Operatorului vehiculului, "
 13. datele de contact ale Operatorului vehiculului, inclusiv adresa de e-mail.  "
 • Acceptarea Cardului de combustibil pentru plata Taxei rutiere, Garanției și a taxelor pentru servicii conform Listei de tarife de către operator în cazul Acordului privind condițiile de efectuare a plății ulterioare cu ajutorul Cardului de combustibil.
 • Convenirea Garanției bancare și predarea Actului de garanție Operatorului de sistem în cazul Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu termen de scadență amânat. Garanția bancară trebuie să fie emisă pentru suma solicitată de Operatorul de sistem.  

Până când Operatorul de sistem va decide dacă Operatorul vehiculului îndeplinește condițiile specificate mai sus, Taxa rutieră poate fi achitată numai în Regim de plată anterioară.

 La modificarea regimului de plată trebuie să se returneze Echipamentul electronic inițial și să fie preluat cel nou.

4
Modificări și înregistrarea unui vehicul nou

 În cazul în care Operatorul vehiculului a înregistrat în Sistemul de taxare electronică un Vehicul pentru care există Datorii aferente taxei rutiere și/sau alte obligații ale Operatorului vehiculului, Operatorul de sistem poate refuza înregistrarea noului Vehicul al Operatorului vehiculului sau propunerea de modificare a Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății.

 În cazul în care se va schimba Operatorul vehiculului care este înregistrat în Sistemul de taxare electronică, noul Operator al vehiculului, reprezentantul împuternicit al acestuia sau Conducătorul auto (în Regim de plată anterioară), este obligat să solicite o nouă înregistrare a Vehiculului în Sistemul de taxare electronică și să furnizeze Operatorului de sistem noi date de înregistrare, aceasta înainte de utilizarea Drumului cu taxă.

Operatorul inițial al vehiculului este obligat să returneze Echipamentul electronic și să achite Operatorului de sistem toate obligațiile.

5
Unde se pot obține mai multe informații

Toate drepturile și obligațiile Operatorilor vehiculelor, Conducătorilor auto, eventual ale persoanelor împuternicite, aferente contractelor și înregistrării, sunt reglementate de prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale ale Operatorului de sistem, cât și de prevederile relevante din Lege.  

Pentru mai multe informații legate de înregistrarea vehiculelor în sistemul de taxare rutieră: 

 • vizitați portalul www.mytocz.eu, secțiunea Servicii pentru clienți;
 • sunați la Serviciul clienți +420 243 243 243.