Ücretli geçiş sistemine araç nasıl kaydedilir

1
Ücretli geçiş sistemine araç nasıl kaydedilir

Aracı elektronik ücret sistemine kaydettirmek için kullanıcı, kanun ve kararnameye uygun olarak, sistem operatörüne aracı kaydetmek ve araç sertifikasını veya araç tescil belgesini sunmak için gereken verileri sağlayacaktır. Araç operatörü özellikle şunları sunmalıdır:

 • Araç kayıt numarası ve aracın kayıtlı olduğu ülke
 • İlgili mevzuata uygun olarak araçlar kategorisi
 • Aracın toplam ağrılığı, aks sayısı, emisyon grubu
 • Araçta elektronik cihazın yani on board ünitenin işlevini engelleyecek bir cihaz veya modifikasyon olup olmadığını bildirmeli- örneğin aracın ön camının metaliz olup olmadığı gibi
 • Sonradan ödeme madunda araç operatörünün belli zaman sürecinde ücrete tabi tutulun kara yollarında aşmayı planladığı mesafe
 • Araç operatörünün adı soyadı veya ticaret adı
 • Araç sahibi araç operatöründen farklı ise, adı soyadı veya ticaret adı
 • Araç operatörünün email adresi

Gönderilen veri ve belgelerin doğruluğundan kullanıcı sorumludur.

Aracın teknik sertifika veya tescil belgesine araç emisyon grubu belirtilmemiş ise, emisyon sınıfını geçerli CEMT atesti ile belgelendirmek mümkündür.
AB üye ülkede kaydı yapılmış aracın geçerli emisyon grubu belirtilmemiş ise, aracın teknik sertifikada belirtilen araç ilk tescil tarihine veya araç tescil belgesine göre belirlemek mümkündür.  Bu yöntemi kullanarak emisyon sınıfı atamak mümkün değil ise, elektronik ücret sisteminde araca Euro II emisyon sınıfı atanır.

Eğer AB üye ülkesi haricinde kayıt yapmış bir araçta emisyon sınıfı belirtilmemiş ise, bu durumda Ücretli geçiş sisteminde bu araca Euro II emisyon sınıfı atanır.
Euro III ve daha yüksek emisyon sınıfına araçların kaydedilmesi ilgili prosedür gereği mümkündür

Sistem işletmecisi, bir araç sisteme kaydedilirken araç işletmecisinden alacağı araç teknik kartı, araç tescil belgesi ve CEMT sertifikasının kopyasını yapabilir
Elektronik cihazı alan araç işletmecisine sistem işletmecisi tarafından sunulan verileri içeren bir belge verilir. Araç işletmecisi o an bu belgedeki verileri kontrol etmek zorundadır. Eğer o an araç işletmecisi yanlış verilerin reklamasyonunu gerçekleştirmez ise araç sürücüsü bu belgedeki verilerin doğruluğundan sorumludur. Verilen belgede hara olması durumunda araç işletmecisi derhal verilerin düzeltilip sisteme doğru verilerin girilmesinden sorumludur.

Sistem İşletmecisi, kayıtlı hesabın elektronik cihaza yapılan iptalinden 5 yıl boyunca kaydedilen verileri elektronik ortamda tutar.
Sistem operatörü, ücret oranını belirleme çerçevesinde araç teknik sertifikasında veya araç tescil belgesinde veya CEMT sertifikasında belirtilen verilere uyumlu olmadığını tespit ederse, sistem operatörü araç işletmecisine uyumsuzluk hakkında email gönderdikten 48 saat donra sistemde kaydedilmiş verileri değiştiril.

Kayıtlı verilerde yapılan değişiklikler ile birlikte sistem işletmecisi, kayıtlarını düzelttiği aracın tüm ücretli geçiş olayları için yeni geçiş ücreti düzenler ve önceden ödemeli modda hesaplanan bedel yeni hesaplamaya göre fazladan ödenmiş ise hesaba katılır, sonradan ödeme modunda ise faturalanarak ödenmesi talep edilir.
Araç işletmecisi kaydı yapılan tüm verilerde yapılan tüm değişiklikleri sistem işletmecisine 5 gün içinde bildirilmekle yükümlüdür. Araç işletmecisi ücretli yolları yanlış verdiği veriler neticesinde kullanır ise, kanuna göre ceza işlemiş olacağından cezalandırılacaktır

Elektronik geçiş ücretinin belirlenmesinde elektronik geçiş ücreti sisteminde kayıtlı veriler kullanılır (örneğin ücretli geçiş etkinlikleri). Kullanıcı, elektronik ücretli geçiş sistemi tarafından kaydedilen verilere dayanarak, geçiş ücreti etkinliği kaydedilmemiş olsa dahi geçiş ücretini ödemekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

2
Elektronik sistemde geçiş ücretleri şu şekilde ödenebilir

Elektronik sistemde geçiş ücretleri şu şekilde ödenebilir

 • Önceden ödeme modu, veya
 • Sonradan ödeme modu

Her iki modda da hangi ödeme yöntemi kullanılacağına bakılmaksızın, geçiş ücreti Çek Cumhuriyeti para biriminde ödenir. Araç sisteme kaydedilmeden önce hangi modda ödeme yapılacağa belirlenir

3
Sonradan ödeme modunda ödem yapma koşulları nelerdir?

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi sonucu sonradan ödem modunda geçiş ücreti ödemelerinin yapılması mümkün olacaktır:

 • Ertelenmiş vadeli (banka garantili), koşulları önceden anlaşılmış, sonradan ödeme modunda yapılan ödeme veya koşulları önceden belirlenmiş yakıt kartı ile sonradan ödeme modunda yapılan ödeme. Sonradan ödeme koşulları veya değişiklikleriyle ilgili anlaşmalar, araç işletmecisi adına yasal organı veya sistem işletmecisine, araç işletmecisi adına hareket etmeye yetkili olduğunu kanıtlayan, resmi onaylı imzası bulunan kendisinin araç işletmecisi adına hareket etmeye hakkı olduğunu belirten vekaletname sunana başka bir kişi tarafından imzalanabilir.
 • Sonradan ödem sözleşmesinin geçerli olabilmesi için araç işletmecisi sistem işletmecisine şunları sunmalıdır
 1. Araç işletmecisi tüzel kişi ise, işletmenin adı ticari adı ve adresi,
 2. Araç işletmecisi gerçek kişi ise ad, soyadı, doğum tarihi, ikametgâh adresi ve vatandaşlığı
 3. Yetkili temsilcisinin adı, soyadı, doğum tarihi, vatandaşlığı ve ikamet adresi
 4. Araç işletmecisinin var ise identifikasyon numarası veya başka ülkede buna benzeri veriler
 5. Verilmiş ise, araç işletmecisinin vergi identifikasyon numarası/ KDV için identifikasyon numarası
 6. Araç işletmecisinin ticaret siciline veya benzer bir sicil kaydına kayıtlı olması durumunda, kayıt verileri
 7. Araç kayıt numarası ve aracın kayıtlı olduğu ülke
 8. Yasal yönetmelik ve mevzuat açısından aracın kayıtlı olduğu kategori
 9. Aracın toplam ağırlığı, aks sayısı aracın emisyon sınıfı
 10. Aracın, elektronik cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilecek bir cihazla veya modifikasyonla donatılıp donatılmadığını gösteren veriler
 11. Sonradan ödeme modunda araç işletmecisinin belli bir zaman sürecinde geçiş ücretine tabi tutulan kara yollarında aşmayı planladığı mesafe
 12. Araç işletmecisinin banka detayları
 13. Araç işletmecisinin irtibat bilgileri ve email adresi
 • Yakıt kartı ile sonradan ödeme modunda ödeme yapılması için anlaşılmış olması durumunda, depozit ödemesinin ve fiyat listesinde belirtilen servis ücretlerinin ödenmesinde yakıt kartının kabul edildiği
 • Ertelenmiş ödemeli sonradan ödeme modunda ödeme yapılması konusunda anlaşılmış olması durumunda, banka garantisi ve garantinin sistem işletmecisine verilmesi. Banka garantisinde belirtilen para miktarı, sistem işletmecisinin istediği para miktarına uymalıdır.

Sistem işletmecisi araç işletmecisinin tüm koşulları yerine getirip getirmediği konusunda karar verene kadar, araç işletmecisi geçiş ücretlerini yalnızca önceden ödeme modunda ödeyebilir.

Ödem modunun değişmesi durumunda, araçta kullanılan elektronik cihaz iade edilir ve araca yeni elektronik cihaz takılır.

4
Yeni bir aracın değişiklikleri ve tescili

Eğer araç işletmecisinin ücretli geçiş sisteminde kayıtlı bir aracı var ise ve bu araç ücretli geçiş borcu veya başka sorumluklar gösteriyor ise, sistem işletmecisi bu araç işletmecisine ait başka bir aracın sisteme kaydının yapılmasını veya sonradan ödeme modunda ödeme yapılmasını kabul etmeyebilir.

Elektronik ücretli geçiş sisteminde kaydı olan araç işletmecisinin değişmesi durumunda, aracın yeni işletmecisi yetkili temsilcisi veya önceden ödeme modunda araç sürücüsü, ödemeye tabi olan kara yolu kısımlarını kullanmaya başlamadan öce aracı yeniden sisteme kaydettirmeli ve sistem işletmecisinden yeni kayıt verilerini almalıdırlar.

 

5
Diğer bilgiler

nereden temin edilebilir. Araç işletmecisi, araç sürücüsü veya yetkili kişilerin, sözleşme ve kayıt ile ilgili tüm hak ve yükümlülükleri sistem işletmecisinin genel hüküm ve koşullarında ve yasaların ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. Elektronik ücretli geçiş sistemine kayıt konusunda daha ayrıntılı bilgi için:  

 • www.mytocz.eu adresinde müşteri hizmetleri seksiyonunda,  
 • +420 243 243 243 numaralı müşteri hattında.