Wprowadzone nadzwyczajne środki zmniejszają utrudnienia w ruchu drogowym powstałe w związku z uruchomieniem systemu opłat drogowych, CzechToll zainwestował w te środki ponad 50 milionów CZK

21. 11. 2019 |
Komunikat prasowy
|
Author
Myto cz

Praga, 21 listopada 2019 r. – Spółka CzechToll wprowadziła nadzwyczajne środki mające na celu zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych przez drobnych zagranicznych przewoźników, którzy nie zarejestrowali się jeszcze w nowym systemie opłat drogowych w Republice Czeskiej. Priorytetem wszystkich wprowadzonych środków jest zapewnienie swobodnego przejazdu kierowcom samochodów osobowym i odpowiedzialnym kierowcom samochodów ciężarowych, które już będą posiadały nową jednostkę pokładową. Wprowadzone środki skrócą także czas oczekiwania na jednostki pokładowe na przejściach granicznych.

Do 20 listopada 2019 r. w nowym systemie poboru opłat zarejestrowało się 251 tys. pojazdów, co stanowi około 55% łącznej oczekiwanej liczby 458 tys. W ciągu ostatniego tygodnia spółka CzechToll wysłała 60 tysięcy nowych jednostek pokładowych, przewoźnicy posiadają ich łącznie 141 tysięcy. Niestety, przewoźnicy pomimo zagrożenia powstania dużych utrudnień w ruchu, nadal lekceważą obowiązek rejestracji, a punkty sprzedaży nie są w ogóle przez nich oblegane.

„Nasza spółka przygotowała maksymalne możliwe środki, w celu skrócenia czasu oczekiwania i ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym po uruchomieniu systemu opłat drogowych. Zainwestowaliśmy w te środki ponad 50 milionów koron bez VAT ”- powiedział Matej Okáli, dyrektor główny spółki CzechToll. 

Oprócz wprowadzonych licznych środków organizacyjnych i informacyjnych, zostaną maksymalnie wzmocnione  punkty sprzedaży na granicach. W punktach sprzedaży już teraz tworzone są nowe miejsca pracy, aby tymczasowo zwiększyć liczbę rejestracji i wydanie nowych jednostek pokładowych. Tymczasowe punkty rejestracji zostaną także utworzone przy wyjeździe z Republiki Słowackiej.

„Biorąc pod uwagę pojemność miejsc postojowych, ale także możliwości przestrzenne punktów sprzedaży, nie jest możliwe, abyśmy odprawili bez czekania tysiące pojazdów przyjeżdżających z zagranicy bez jednostki pokładowej. Powstaną utrudnienia w ruchu, ale wierzymy, że w znacznie mniejszym stopniu, niż bez wdrożonych środków” - dodał Matej Okáli. 

Wprowadzone środki znacznie poprawią oczekiwaną sytuację w ruchu drogowym na krytycznych przejściach granicznych. Na przejściu Lanžhot - Kúty utrudnienia w ruchu zostaną skrócone z oczekiwanych 44 km do 12 km, na przejściu Bohumín - Gorzyczki z 40 km na 11 km, w Czeskim Cieszynie – Cieszyn z 22 km na 5 km. Mogą powstać utrudnienia także na innych przejściach, a także w przypadku samochodów ciężarowych czekających wewnątrz kraju do punktów sprzedaży i stacji benzynowych.

přechody

Wybór środków podjętych w celu zmniejszenia spodziewanych utrudnień w ruchu drogowym w związku z małą aktywnością małych przewoźników z zagranicy dotyczącą rejestracji w nowym elektronicznym  systemie poboru opłat drogowych w Czechach

 

 • Utworzono 41 tymczasowych miejsc pracy, które będą odpowiadać za komunikację z wydawcami kart paliwowych (FCI) i  w miarę możliwości za skompletowanie dokumentów niezbędnych do tego, aby przewoźnikom zarejestrowanym przez FCI mogły zostać wysłane jednostki pokładowe.
 • Rozszerzono możliwość bezpłatnego wysyłania pocztą jednostek pokładowych na Węgry, do Bułgarii, na Litwę, do Rumunii i Estonii.
 • Utworzono 11 dodatkowych miejsc na wybranych przejściach granicznych, które będą prowadziły rejestrację i będą czynne całą dobę, niektóre także w Republice Słowackiej.
 • Utworzono 15 mobilnych punktów prowadzących rejestrację, które będą poruszać się na przejściach granicznych i będą czynne całą dobę. Mobilne pojazdy prowadzące rejestrację, rozmieszczone na parkingach, w przypadku powstania utrudnień w ruchu mogą przemieszczać się pomiędzy parkingami. 
 • Proces rejestracji na wybranych przejściach granicznych będzie szczegółowo koordynowany:
  • Na sześciu przejściach granicznych będą całą dobę obecni koordynatorzy, których zadaniem będzie jak najszybsze dokonanie rejestracji i instalacji nowej jednostki pokładowej u zagranicznych przewoźników;
  • koordynatorzy będą obecni głównie na przejściach granicznych Bohumín - Gorzyczki, Český Těšín - Cieszyn, Lanžhot - Kúty, Mosty u Jablunkova - Svrčinovec, Nachod - Kudowa Zdrój i Krásný les – a w razie potrzeby mogą przesuwać się w inne miejsca;
  • koordynatorzy zostaną w widoczny sposób oznakowani kamizelką odblaskową z logiem MYTOCZ;
  • do kierowania ruchem zostaną włączone drony;
 • Na stacjach paliw, miejscach odpoczynku i na parkingach, gdzie znajdują się punkty prowadzenia rejestracji zostaną przeszkolone zespoły promujące, które będą osobiście nakłaniać kierowców do rejestracji (5 pojazdów z załogą). 
 • W miejscach, gdzie pojawia się duża liczba samochodów ciężarowych, porusza się 7 punktów mobilnych prowadzących rejestrację wraz z załogą.
 • W znacznym stopniu wzmocniono kampanię komunikacyjną : z„kampanii informacyjnej” jest niestety „kampania perswazyjna”.
 • O sytuacji zagrożenia zostaną powiadomieni zarządcy dróg płatnych w Niemczech (BAG), Polsce (GDDKIA), Austrii (ASFINAG) i w Słowacji (NDS).
 • Koordynowana jest komunikacja w sytuacjach kryzysowych pomiędzy Ministerstwem Transportu, Dyrekcją Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej (ŘSD ČR), Administracją Celną Republiki Czeskiej, Policją Republiki Czeskiej i CzechToll.
 • Zostaną podjęte środki w celu koordynacji zarządzania kryzysowego pomiędzy ŘSD ČR, Administracją Celną Republiki Czeskiej, Policją Republiki Czeskiej / PL / SK i spółką CzechToll.

Przewoźnicy mogą w najprostszy sposób zarejestrować się na stronie www.mytocz.eu, po wpłaceniu kaucji zwrotnej otrzymają jednostkę pokładową pocztą. Rejestracja jest także możliwa za pośrednictwem wydawców kart paliwowych, w ponad 200 punktach sprzedaży oraz w 15 wybranych oddziałach Czeskiej Izby Handlowej.

Przewoźnicy mogą uzyskać wszystkie informacje na temat nowego systemu opłat drogowych na stronie internetowej www.mytocz.eu lub przez całą dobę dzwoniąc na infolinię  pod numer +420 243 243 243.