Terim sözlüğü

Elektronik geçiş ücreti tahsil etme alanında kullanılan temel terimlere genel bakış ve açıklama.

Paralı yolların kullanımı için elektronik geçiş ücreti tahsil etme alanında aşağıdaki temel terimler tamamen bilgi vericidir.

GDPR kapsamında kişisel verileri elektronik geçiş ücreti sisteminin çalışmasıyla bağlantılı olarak işlenen herhangi bir gerçek kişidir.

güncel hali ile 13/1997 sayılı karayolları kanunu hükümlerinin 22. madde, 2. fıkra ve 22a maddesine göre elektronik geçiş ücreti sistemidir.

Sistem İşletmecisi tarafından yönetilen bir dizi ücretli geçiş sistemi indirimleri uygulamasıdır.

ödeme kartı olmayan, sistem işletmecisi tarafından kabul edilen, sonradan ödeme modunda Çek Cumhuriyeti’nde, ücretli ödeme, kefalet ve hizmet ücretlerinin, tarife göre ödenebileceği bir kart anlamına gelir. Kabul edilen yakıt kartlarının bir listesini İrtibat noktalarında, Dağıtım Noktalarında, Müşteri portalında ve müşteri hizmetlerinde bulabilirsiniz.

aracın sürücüsü ve işletmecisinde bulunan aracın teknik durumunu açıklayan bir belgedir (Çek Cumhuriyeti'nde kayıtlı araçlar için, bu Araç Tescil Belgesidir- Bölüm II).

Sistem işletmecisinin müşteri portalında belirtilen banka hesabı anlamına gelir.

Araç Operatörü ve / veya Sürücü anlamına gelir;

maksimum izin verilen ağırlığı 3,5 tondan fazla olan, en az dört tekerli karayolu taşıtı anlamına gelir.

güncel hali ile, 470/2012 sayılı ulaştırma bakanlığının, geçiş ücretine tabi tutulan yolların kullanılması hakkındaki kararname demliktir.

güncel hali ile 13/1997 sayılı karayolları kanunun 20a maddesi, 22. maddesi, 22i maddesi ve 22j maddesinin hükümlerine ve elektronik ücret sistemi yönetmeliğinin 4. ve 8. maddesine göre Çek Cumhuriyeti'ndeki karayollarında sürülen ve belli yükümlülüklere tabi olan araç verilerini elektronik ücret sistemine girmek anlamına gelir.

cihaz ve hizmetler sistemidir, müşteri hizmetleri sunar, internet ve cep telefonu aracılığı ile uzaktan erişme açıktır. Müşteri self servisi, müşterilerin genel bilgiler sunar, belli bir müşteriye bağlı veri kaydına bağlı bilgilere erişime imkân verir, soru sorulmasına, gerekli ihtiyaçların karşılanmasına, şikâyet sunmaya, kefalet ve geçiş ücreti ödemeye izin verir. Kişiselleştirilmiş bilgiler, kullanıcı kimlik doğrulamasına dayalı olarak güvenli bir şekilde sağlanır.

Sistem işletmecisi tarafından elektronik geçiş ücret sisteminin işletimi ile ilgili hizmetlerin verildiği telefon ve yazılı iletişim için belirlenmiş bir yer anlamına gelir; iletişim bilgileri müşteri portalında mevcuttur.

Elektronik geçiş ücreti sisteminin bir dizi cihaz ve hizmeti anlamına gelir. Bu cihaz ve hizmetler kamunun geçiş ücretleri hakkında bilgi edinmesini sağlar. Sisteme internet veya cep telefonu aracılığı ile giriş yapan kullanıcıların müşteri self servisi hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar. Müşteri portalı www.mytocz.eu adresinde bulunur

güncel hali ile 13/1997 sayılı karayolları kanunu demektir.

güncel hali ile 284/2009 sayılı ödem sistemi yasası demektir.

sistem işletmecisi tarafından belirtilen formda, bir banka tarafından bir banka garantisi altında verilen bir teminat senedini ifade eder. Bu form, araç işletmecisi iletişim noktasından veya müşteri portalından alınabilir.

bir ön ödeme belgesi, OBU için iade edilebilir kefalet belgesi, bir ödeme talimatı belgesi, OBU için kefalet iade makbuzu, ödeme sırasında kullanıcıya verilen ön ödemeli ücretin iadesinin kanıtıdır.

Kanun hükmünün 20. maddesi uyarınca geçiş ücreti ödenmesi gereken karayolu anlamına gelir.

Yönetici, özellikle CzechToll s.r.o. şirketi için kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kuruluş anlamına gelir.

otomatik olan veya otomatik olmayan prosedürle yapılan kişisel veri veya kişisel vere dosyaları ile sıralama, birleştirme, sınırlama, silme veya imha etme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, görüntüleme, kullanma, gönderme, dağıtma veya kullanılabilir hale getirme gibi operasyon veya grup operasyonlarıdır.