Terim sözlüğü

Elektronik geçiş ücreti tahsil etme alanında kullanılan temel terimlere genel bakış ve açıklama.

Paralı yolların kullanımı için elektronik geçiş ücreti tahsil etme alanında aşağıdaki temel terimler tamamen bilgi vericidir.

tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiyle ilgili ("bundan böyle veri konusu") herhangi bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle ad, kimlik numarası, konum verileri, ağ tanımlayıcısı veya bir veya daha fazla spesifik fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya bu gerçek kişinin sosyal kimliği ile tanımlanan kişidir.

Elektronik ücretli geçiş sistemi işletmecisi tarafından, ücret ödemeyi ve kefalet kesmeyi sağlayan bir banka veya kredi kartı anlamına gelir; Kabul edilen ödeme kartlarının listesini irtibat noktalarında, dağıtım noktalarında, müşteri portalında ve müşteri merkezinde bulabilirsiniz;

araç sahibinin ve araç kullanıcısının araca ait temel teknik bilgiler içeren belgesidir. (Çek Cumhuriyeti'nde bu, Araç Tescil Belgesidir- Bölüm I.)

özellikle elektronik ücretli geçiş sistemi işletmecisi ve kullanıcısının yasal statüsünü ve sistemle ilgili koşulları düzenleyen genel bağlayıcı yasal düzenlemelerinin yanı sıra, güncel hali ile  karayolları kanunun 13/1997 sayılı kanun kitabı, güncel hali ile kara yolları trafik kanunun 361/2000 sayılı kanunun kitabı, güncel hali ile Medeni Kanun, zamana bağlı ücret miktarı, ücret oranları, ücret indirimleri ve indirimli ücretlerin uygulanmasına ilişkin prosedürleri içeren hükümet yönetmeliğinin 240/2014 sayılı kanun kitabı, GDPR.

250/2017 sayılı elektronik tanımlama kanunun kitabı gereği, nitelikli bir sistem tarafından verilen elektronik tanımlama cihazı anlamına gelir.

GDPR göre ve pozisyonu 37. maddesinde belirtilmiş olan bir kişi anlamına gelir. GDPR.

güncel hali ile resmî tatil, diğer tatil, önemli gün yasasına göre, 245/2000 sayılı kanun kitabında belirtilmiş günler ve Cumartesi, Pazar ve bayram olmayan gün anlamına gelir.

Ön ödeme modunda, kullanıcı tarafından geçiş ücreti ödemek amacı ile yatırılan kefalettir.

Yakıt kartı veren şirketçe belirten yakıt kartı numarasının ilk birkaç hanesi anlamına gelir.

Çek Cumhuriyeti'ndeki elektronik ücretli geçiş sistemi işletmecisi olan Çek Cumhuriyeti Yol ve Otoyol Müdürlüğü anlamına gelir.

güncel hali ile, 361/2000 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, güncel hali ile belirli kanunlarda yapılan değişiklikler kanununda belirtilen ve aracı kendi adına işletmek için mal sahibi tarafından yetkilendirilmiş bir kişidir.

Müşteri self servisinde veya ilgili noktalarda kullanıcı bilgilerinin elektronik geçiş sistemine girilmesidir. Kayıt yaparak, elektronik ücret sisteminin bir dizi ek fonksiyonları kullanıcıya sunulmaktadır.

Ücretli geçişe tabi tutulan yolun kullanımının ardından ücreti ödemek anlamına gelir.

güncel hali ile 13/1997 sayılı karayolları kanununda belirtildiği üzere ücret ödemeden muaf kalan araçlar.

bir ücretli yol kullanmadan önce kullanıcı tarafından önceden yapılan depozit ödemesidir.

güncel hali ile 361/2000 sayılı karayolu kanun yönetmeliğinin 2. madde, d) bendine açıklanmıştır.

Elektrikli ücretli geçiş sisteminin çalışmasıyla bağlantılı olarak sistem işletmecisi tarafından sağlanan hizmetlerin fiyat listesi anlamına gelir ve müşteri portalında veya müşteri merkezinde bulunur.

aracın ücretli geçiş sistemi indirim sistemine kaydedilmesi yükümlülüğü de dahil olmak üzere, indirim şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili tüm şartlar hükümet yönetmeliğine de uygun olarak yerine getirildikten sonra, geçmiş takvim yılı için araç işletmecisine sağlanan ücret kefaleti tutarıdır.

Sistem İşletmecisi ve Araç İşletmecisi anlamına gelir.

GDPR çerçevesinde, veri konusunda kişisel verileri işleyen sistem işletmecisidir.