Rečnik pojmova

Pregled i objašnjenje osnovnih pojmova, koji će se upotrebiti u oblasti naplate elektronske putarine.

Niže navedeni osnovni pojmovi u oblasti naplate elektronske putarine za korišćenje puteva s naplatom imaju isključivo informativni karakter.

su sve informacije o identifikovanom fizičkom licu ili o licu koje je moguće da se identifikujelicu, i (dalje samo "Subjekt podataka“); fizičko lice, koje može da se identifikuje je lice, koje je moguće da se direktno ili indirektno identifikuje, posebno pozivajući se na određen identifikator, na primer ime, identifikacioni broj, lokalizacijski podaci, mrežni identifikator ili jedan ili više elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica;

znači debitnu ili kreditnu platnu karticu, koju prihvata Operator Sistema elektronske putarine kao platno sredstvo za plaćanje Putarine i uplatu Kaucije; spisah prihvaćenih platnih kartica je na raspolaganju na Kontatnim tačkama, Tačkama za distribuciju na Portalu za korisnike i u Centru za korisnike;

je isprava o vlasniku i Korisniku vozila, koja sadrži osnovni tehnički opis vozila . (kod vozila s registracijom Češke Republike se radi o Uverenju o registraciji vozila - deo I.);

Pozitivni propisi" znači sve relevantne opšte obavezne pravne propise, koji regulišu pre svega Sistem elektronske putarine, pravni položaj Operatora sistema i Korisnika, kako i sve uslove za plaćanje Putarine, pre svega zakon br. 13/1997. Zb o putevima, prečišćen tekst; zakon br. 361/2000. Zb o saobraćaju na putevima, prečišćen tekst; zakon br. 284/2009. Zb. o platnom sistemu, prečišćen tekst, Građanski zakonik, naredba vlade br. 240/2014. Zb. o visini vremenskih naknada, tarife putarine, popusta na putarinu i o postupku od ostvarivanja popusta na putarinu, prečišćen tekst i naredba Ministarstva saobraćaja br. 470/2012. Zb., o korišćenju puteva s naplatom, prečišćen tekst; GDPR;

znači sredstvo elektronske identifikacije izdato kvalifikovanim sistemom u smislu Zakona br. 250/2017 Zb. o elektronskoj identifikaciji.

znači u smislu GDPR lice, čiji položaj je uređen u čl. 37. i ostalo. GDPR

znači dan, koji nije subota, nedelja, državni praznik ili drugi praznik prema zakonu br. 245/2000 Zb., o državnim praznicima, ostalim praznicima, značajnim danima i o neradnim danima, prečišćen tekst;

znači avans na plaćanje Putarine, plaćen unapred Korisnikom u Režimu prepaida;

znači nekoliko prvih brojeva iz broja Kartice za gorivo, koji određuju izdavača Kartice za gorivo;

znači Direkcija puteva i autoputeva Češke Republike kao Operator Sistema elektronske putarine;

je lice definisano u odredbi čl. 2. pod b) zakona br. 361/2000. Sb., o saobraćaju na putevima i o izmenama nekih zakona (zakon o saobraćaju na putevima), prečišćen tekst i dalje lice ovlašćeno vlasnikom, da koristi vozilo u svoje ime;

znači unos podataka o Korisniku u Sistem elektronske putarine na Kontaktnim tačkama ili preko Korisničke samoposluge. Registracijom se Korisniku omoći celi niz dodatnih funkcija Sistema elektronske putarine;

znači režim plaćanja Putarine nakon korištenja Puta s naplatom;

znači režim, u kojem su vozila definisana zakonom br. 13/1997. Zb., o putevima, prečišćen tekst, odlobođena od naplate Putarine;

znači režim kada je pre korišćenja Puta s naplatom plaćen avans za plaćanje Putarine;

ima značaj utvrđen čl. 2. pod d), zakona br. 361/2000. Zb o saobraćaju na putevima, prečišćen tekst; 

znači cenovnik usluga pružanih Operatorom sistema u vezi s radom Sistema elektronske putarine i na raspolaganju je na Portalu za korisnike i u Centru za korisnike;

je deo određene Putarine, koji dobiva Korisnik vozila uvek za preteklu kalendarsku godinu nakon ispunjenja svih uslova za odobravanje popusta u skladu s Naredbom vlade uključujući i obavezu registracije vozila u Sistemu popusta na putarinu;

su Operator sistema i Korisnik vozila;

znači u smislu GDPR Operatora sistema, koji obrađuje Podatke o ličnosti Subjekta podataka;