Sadzby mýta

Sadzby mýta za použitie 1 km spoplatnenej komunikácie sú stanovené Nariadením Vlády ČR č. 240/2014 Zb. Sadzba sa líši podľa počtu náprav a emisnej triedy vozidla.
Mýto za použitie konkrétneho úseku je dané násobkom sadzby a dĺžky úseku.

Mýto nepodlieha DPH

Sadzby mýta /okrem piatku od 15:00 do 20:00/

 

Počet náprav

Diaľnice a rýchlostné cesty

Cesty I. triedy

Autobusy

emisná trieda Euro 0 - II

2

3,34

1,58

1,38

3

5,70

2,74

 

4+

8,24

3,92

 

emisná trieda Euro III - IV

2

2,82

1,33

1,15

3

4,81

2,31

 

4+

6,97

3,31

 

emisná trieda Euro V

2

1,83

0,87

1,04

3

3,13

1,50

 

4+

4,52

2,15

 

emisná trieda Euro VI, EEV

2

1,67

0,79

0,80

3

2,85

1,37

 

4+

4,12

1,96

 

 

 

Sadzby mýta /piatok od 15:00 do 20:00/

 

Počet náprav

Diaľnice a rýchlostné cesty

Cesty I. triedy

Autobusy

emisná trieda Euro 0 - II

2

4,24

2,00

1,38

3

8,10

3,92

 

4+

11,76

5,60

 

emisná trieda Euro III - IV

2

3,58

1,69

1,15

3

6,87

3,31

 

4+

9,94

4,74

 

emisná trieda Euro V

2

2,33

1,10

1,04

3

4,46

2,15

 

4+

6,46

3,07

 

emisná trieda Euro VI, EEV

2

2,12

1,00

0,80

3

4,05

1,96

 

4+

5,88

2,80