Tarifele taxei

Tarifele de taxare rutieră pentru utilizarea a 1 km de drumuri cu taxă sunt stabilite prin Regulamentul Guvernului Republicii Cehe nr. 240/2014 Coll. care întră în vigoare în data de 1.1.2021. Taxa rutieră pentru utilizarea unei secțiuni specifice este dată de un multiplu al tarifului și al lungimii secțiunii.

Tarifele de taxare rutieră constau dintr-o taxă de drum, taxă pentru poluarea aerului și taxă pentru poluarea fonică din trafic. O prezentare detaliată a tarifelor de taxare rutieră poate fi descărcat aici.

Tarifele de taxare rutieră sunt împărțite în funcție de:

  • categoria de drumuri (autostrăzi; drumuri de clasa I)
  • categoria vehiculelor (vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3; vehicule din categoriile M2 și M3)
  • clase de emisii ale vehiculelor (până la clasa EURO IV; clasele EURO V și EEV; clasa EURO VI; clasa CNG-BIO EURO VI)
  • masa maximă admisibilă a vehiculului sau al ansamblului de vehicule (mai mult de 3,5 tone și mai puțin de 7,5 tone; cel puțin 7,5 tone și mai puțin de 12 tone; cel puțin 12 tone)
  • numărul de axe ale vehiculului sau al ansamblului de vehicule (2 axe; 3 axe; 4 axe; 5 sau mai multe axe)
  • perioada zilei (tarif de zi - de la ora 05:00:00 până la ora 21:59:59; tarif de noapte - de la ora 22:00:00 până la ora 04:59:59)

Tarife de taxare pentru vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră, cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

a) între orele 05:00 și 22:00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5t; 7,5t)

0,056
0,076
0,096
0,116
0,048
0,064
0,081
0,099
0,044
0,060
0,076
0,092
0,042
0,056
0,071
0,086

<7,5t; 12t)

1,163
1,563
1,983
2,408
0,985
1,324
1,680
2,040
0,918
1,234
1,566
1,901
0,861
1,157
1,468
1,782

≥12t

3,045
4,091
5,191
6,295
2,580
3,466
4,398
5,333
2,404
3,230
4,099
4,969
2,253
3,028
3,842
4,657

b) între orele 22.00 și 05.00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5t; 7,5t)

0,057
0,076
0,096
0,117
0,048
0,064
0,082
0,099
0,045
0,060
0,076
0,093
0,042
0,056
0,072
0,087

<7,5t; 12t)

1,169
1,571
1,993
2,421
0,992
1,332
1,691
2,053
0,924
1,242
1,576
1,914
0,867
1,165
1,478
1,795

≥12t

3,060
4,112
5,218
6,324
2,596
3,487
4,425
5,361
2,420
3,251
4,126
4,997
2,269
3,049
3,869
4,686

Tarife de taxare rutieră pentru vehicule în sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I.

a) între orele 05:00 și 22:00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5t; 7,5t)

0,036
0,048
0,061
0,074
0,027
0,037
0,047
0,057
0,024
0,032
0,041
0,050
0,021
0,029
0,036
0,044

<7,5t; 12t)

0,743
0,998
1,266
1,537
0,565
0,759
0,963
1,170
0,498
0,669
0,849
1,031
0,440
0,592
0,751
0,912

≥12t

1,944
2,611
3,314
4,016
1,479
1,987
2,521
3,053
1,303
1,751
2,222
2,689
1,153
1,549
1,965
2,378

b) între orele 22.00 și 05.00

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5t; 7,5t)

0,036
0,049
0,062
0,075
0,028
0,037
0,047
0,057
0,024
0,033
0,042
0,050
0,022
0,029
0,037
0,045

<7,5t; 12t)

0,749
1,006
1,276
1,550
0,571
0,767
0,974
1,182
0,504
0,677
0,859
1,043
0,446
0,600
0,761
0,924

≥12t

1,960
2,633
3,341
4,044
1,495
2,008
2,548
3,082
1,319
1,772
2,249
2,718
1,168
1,570
1,992
2,406

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

a) între orele 05:00 și 22:00 

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,037
0,050

<7,5 t; 12 t)

0,640
0,859
0,542
0,728
0,505
0,679
0,473
0,636

≥12 t

0,761
1,023
0,645
0,866
0,601
0,807
0,563
0,757

b) între orele 22.00 și 05.00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,038
0,051

<7,5 t; 12 t)

0,643
0,864
0,545
0,733
0,508
0,683
0,477
0,641

≥12 t

0,765
1,028
0,649
0,872
0,605
0,813
0,567
0,762

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I

a) între orele 05:00 și 22:00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,032
0,043
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,408
0,549
0,311
0,417
0,274
0,368
0,242
0,325

≥12 t

0,486
0,653
0,370
0,497
0,326
0,438
0,288
0,387

b) între orele 22.00 și 05.00

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]

Masa maximă admisă

Clasa de emisii

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Numărul de axe

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,033
0,044
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,412
0,553
0,314
0,422
0,277
0,372
0,246
0,330

≥12 t

0,490
0,658
0,374
0,502
0,330
0,443
0,292
0,392