Glosar

Prezentarea și explicarea termenilor de bază utilizați în domeniul colectării taxei rutiere electronice.

Următorii termeni de bază din domeniul colectării taxei rutiere electronice pentru utilizarea drumurilor cu taxă au caracter informativ. 

în sensul GDPR este fiecare persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate în legătură cu funcționarea Sistemului de taxare electronică;

este sistemul de taxare electronică conform prevederilor par. 22 alin. 2 și prevederilor par. 22a din Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată; 

este un set de aplicații pentru procesarea agendei Reducerea taxei rutiere administrate de operatorul de sistem;  

reprezintă cardul (altul decât Cardul de plată) cu ajutorul căruia în Republica Cehă se poate plăti Taxa rutieră, Garanția și taxele pentru servicii conform Listei de tarife în Regim de plată ulterioară, care este acceptat de Operatorul de sistem; lista de Carduri de combustibil acceptate este disponibilă în Punctele de contact, Punctele de distribuție, pe Portalul clienților și la Serviciul clienți;   

este un document privind proprietarul și operatorul vehiculului care conține o descriere tehnică detaliată a vehiculului (pentru vehiculele înmatriculate în Republica Cehă, acesta este certificatul de înmatriculare a vehiculelor - partea II);

este contul bancar al Operatorului de sistem specificat pe Portalul clienților; 

este operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto; 

reprezintă autovehiculul rutier cu cel puțin 4 roți a cărui masă maximă admisă depășește 3,5 tone;  

reprezintă Decretul Ministerului Transporturilor nr. 470/2012 privind circulația pe drumurile cu taxă, astfel cum a fost modificat;  

reprezintă introducerea datelor vehiculului a cărui circulație rutieră în Republica Cehă este reglementată de prevederile par. 20a, par. 22, par. 22i și par. 22j din Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată și de prevederile par. 4 până la par. 8 din Decret, în Sistemul de taxare electronică; 

reprezintă un set de facilități și Servicii prin intermediul cărora sunt furnizate Servicii pentru clienți accesibile de la distanță prin internet și aplicații mobile. Zona clienților permite Utilizatorilor să obțină informații generale și informații privind evidența datelor aferente taxei rutiere pentru un Client concret, soluționarea întrebărilor, sugestiilor, cerințelor și reclamațiilor, achitarea plății Taxei rutiere, inclusiv a Garanției;  Informațiile personalizate sunt furnizate într-un mod securizat pe baza autentificării utilizatorului; 

reprezintă un loc desemnat de Operatorul de sistem pentru comunicarea telefonică și scrisă în care sunt furnizate servicii legate de funcționarea Sistemului de taxare electronică; datele de contact sunt specificate pe Portalul clienților; 

este un set de facilități și Servicii ale Sistemului de taxare electronică prin intermediul cărora sunt furnizate publicului informații generale privind taxarea drumurilor, iar Utilizatorilor înregistrați le sunt prestate servicii în Zona clienților prin intermediul accesului la distanță prin internet sau aplicații mobile; Portalul clienților este amplasat pe site-ul www.mytocz.eu;

este Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată; 

este Legea nr. 284/2009 privind sistemul de plăți, astfel cum a fost modificată; 

este un document de garanție emis de Bancă în baza Garanției bancare și pe formularul specificat de Operatorul de sistem; acest formular poate fi preluat de Operatorul vehiculului de la Punctul de contact sau tipărit de pe Portalul clienților;

este dovada plății anticipate a Taxei rutiere, dovada depunerii Garanției rambursabile pentru OBU, dovada plății ulterioare a Taxei rutiere, dovada returnării Garanției pentru OBU, dovada returnării Taxei rutiere preplătite, care este eliberată Utilizatorului în momentul efectuării plății;

este un drum a cărui utilizare este supusă plății Taxei rutiere conform prevederilor par. 20 din Lege; 

în sensul GDPR este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate care prelucrează Datele cu caracter personal pentru Administrator, în special pentru societatea CzechToll s.r.o.

în sensul GDPR reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni cu date cu caracter personal sau fișiere cu date cu caracter personal care sunt efectuate prin sau fără proceduri automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, personalizarea sau modificarea, căutarea, vizualizarea, utilizarea, punerea la dispoziție prin transfer, răspândirea sau publicarea, clasificarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;