Glosar

Prezentarea și explicarea termenilor de bază utilizați în domeniul colectării taxei rutiere electronice.

Următorii termeni de bază din domeniul colectării taxei rutiere electronice pentru utilizarea drumurilor cu taxă au caracter informativ. 

sunt toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă (denumită în continuare „Persoană vizată”); Persoana fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special, prin referire la un anumit identificator, de exemplu, la nume, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul de rețea sau la una, respectiv mai multe caracteristici specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice;

este un card de debit sau de credit acceptat de Operatorul Sistemului de taxare electronică ca mijloc de plată pentru plata Taxei rutiere și depunerea Garanției; lista cardurilor de plată acceptate este disponibilă în Punctele de Contact, Punctele de distribuție, Portalul clienților și la Serviciul clienți;

este un document în care se specifică deținătorul, respectiv Operatorul vehiculului, și care conține descrierea tehnică de bază a vehiculului  (pentru vehiculele înmatriculate în Republica Cehă, acesta este Certificatul de înmatriculare a vehiculelor - partea I);

reprezintă toate prevederile legale în general obligatorii care reglementează în special Sistemul de taxare electronică, statutul juridic al Operatorului de sistem și al Utilizatorului, precum și toate condițiile aferente plății taxei rutiere, în special, Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 361/2000 privind circulația pe căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 284/2009 privind sistemul de plăți, astfel cum a fost modificată, Codul Civil, Ordinul Guvernului nr. 240/2014 privind valoarea taxelor temporale, valoarea taxei rutiere, reducerile aferente taxei rutiere și procedura de aplicare a reducerii taxei rutiere, astfel cum a fost modificată, Decretul Ministerului Transporturilor nr. 470/2012 privind utilizarea drumurilor cu taxă, astfel cum a fost modificată, GDPR; 

reprezintă mijloacele de identificare electronică emise de sistemul de calificare conform Legii nr. 250/2017, publ. în M. Of., privind identificarea electronică.

este conform GDPR persoana al cărei statut este reglementat de art. 37 și urm. din GDPR;

este ziua care nu este o zi de sâmbătă, duminică sau o zi de sărbătoare legală sau de altă natură conform Legii nr. 245/2000 privind zilele de sărbătoare legală, alte sărbători, zilele semnificative și zilele de odihnă, astfel cum a fost modificată;  

reprezintă o plată în avans a Taxei rutiere preplătită de utilizator în regim de plată anterioară; 

reprezintă primele cifre din numărul Cardului de combustibil specificate de emitentul cardului de combustibil; 

este Direcția de Drumuri și Autostrăzi din Republica Cehă, în calitate de Operator al Sistemului de taxare electronică; 

este persoana definită în prevederile par. 2 lit. b) din Legea nr. 361/2000 privind circulația pe căile de comunicație rutiere și modificarea anumitor legi (Legea privind circulația rutieră), astfel cum a fost modificată și persoana împuternicită de proprietar în vederea operării vehiculului în nume propriu; 

reprezintă introducerea datelor Utilizatorului în Sistemul de taxare electronică în Punctele de contact sau prin intermediul Zonei clienților. Prin înregistrare este pusă la dispoziția Utilizatorului o gamă de funcții suplimentare ale Sistemului de taxare electronică; 

este regimul de plată a taxei rutiere în urma utilizării unui drum cu taxă; 

este regimul în care vehiculele definite prin Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată, sunt scutite de la plata Taxei rutiere; 

este regimul de efectuare a plății unui avans aferent Taxei rutiere înainte de utilizarea Drumului cu taxă; 

este definit în prevederea par. 2 lit. d) din Legea nr. 361/2000 privind circulația pe căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată; 

este lista de prețuri pentru serviciile furnizate de Operatorul de sistem în legătură cu funcționarea Sistemului de taxare electronică, aceasta fiind disponibilă pe Portalul clienților și la Serviciul clienți;  

este suma din taxa rutieră percepută care este furnizată Operatorului vehiculului pentru anul calendaristic anterior, după ce au fost îndeplinite toate condițiile de acordare a reducerii conform Ordinului Guvernului, inclusiv condiția de înregistrare a vehiculului în Sistemul de reduceri aferente taxei rutiere; 

sunt Operatorul de sistem și Operatorul vehiculului; 

în sensul GDPR este Operatorul de sistem care prelucrează Datele cu caracter personal ale Persoanei vizate;