Terminų žodynėlis

Elektroninėje rinkliavų rinkimo srityje naudojamų pagrindinių terminų apžvalga ir paaiškinimas

Pagrindinės elektroninės rinkliavų rinkimo sąlygos, taikomos mokamų kelių naudojimui, yra tik informatyvios.

kaip  apibrėžta GDPR, yra bet kuris fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi elektroninės rinkliavų sistemos veikimo metu;

elektroninė rinkliavų sistema pagal  įstatymo  Nr. 13/1997 "Dėl kelių" 22 straipsnio 2 dalies ir 22a straipsnio nuostatas, su pakeitimais;

rinkliavos apdorojimo darbotvarkės programų, kurias tvarko sistemos operatorius, rinkinys;

kortelė (išskyrus mokėjimo kortelę), kuria galima sumokėti Čekijos Respublikoje rinkliavos mokesčius, užstatus bei vėlesnio mokėjimo režimu paslaugų mokesčius pagal tarifus, ir kurią pripažįsta sistemos operatorius; priimamų kortelių sąrašas yra kontaktiniuose ir prekybos centruose, klientų portale ir klientų centre;

transporto priemonės savininko ir operatoriaus įrodymas, kuriame yra išsamus techninis transporto priemonės aprašymas (Čekijos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms tai yra transporto priemonės registracijos liudijimas - II dalis);

sistemos operatoriaus banko sąskaita, nurodyta kliento portale;

transporto priemonės  operatorius ir/arba vairuotojas;

tai kelių transporto priemonė su mažiausiai keturiais ratais, kurios didžiausias leidžiamas techninis svoris yra didesnis nei 3,5 tonų;

tai Transporto ministerijos dekretas Nr. 470/2012, Dėl mokamų kelių naudojimo, su pakeitimais;

elektroninėje rinkliavų sistemoje įvesti transporto priemonės duomenys, kurių veikimas Čekijos Respublikos keliuose yra apibrėžtas įstatyme Nr. 13/1997 Dėl kelių 20a str., 22 str., 22i str. ir 22j str., su pakeitimais, bei Dekreto 4 str.- 8 str., Elektroninės rinkliavų sistemų nuostatos; 

įrenginių ir paslaugų rinkinys, per kurį nuotolinės prieigos paslaugos teikiamos internetu ir mobiliosiomis programomis. Klientų savitarnos paslaugos leidžia gauti bendrą informaciją ir informaciją apie tam tikro kliento rinkliavų duomenų įrašus, tvarkyti užklausas, prašymus, pretenzijas, mokėti su rinkliavomis susijusius mokesčius, įskaitant užstatą.  Personalizuota informacija pateikiama saugiu būdu remiantis vartotojo autentifikavimu;

vieta, kurią sistemos operatorius nurodo telefoniniam ir rašytiniam ryšiui, kur teikiamos paslaugos, susijusios su elektroninės rinkliavų sistemos veikimu; kontaktinė informacija pateikiama klientų portale;

elektroninės rinkliavų sistemos įrenginių ir paslaugų rinkinys, per kurį visuomenei teikiama informacija apie kelių kainas, taip pat klientų aptarnavimo paslaugos per nuotolines interneto ir mobilias programas; klientų portalas yra tinklapyje www.mytocz.eu;

įstatymas Nr. 13/1997, Dėl kelių, su papildymais;

įstatymas Nr.  284/2009; Dėl mokėjimo, su papildymais;

banko išduotas garantijos aktas, pagrįstas banko garantija ir pateiktas sistemos operatoriaus nurodyta forma; šią formą transporto priemonės operatorius gali gauti kontaktiniame centre arba atsispausdinti klientų portale;

išankstinio apmokėjimo už rinkliavą dokumentas, grąžinamo užstato už OBU deponavimo dokumentas, išankstinio apmokėjimo rinkliavų grąžinimo dokumentas, kuris yra išduotas vartotojui mokėjimo metu;

kelias, kurio naudojimui yra taikomos rinkliavos pagal įstatymo 20 str.;

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kitas subjektas, kuris tvarko asmens duomenis administratoriams, visų pirma bendrovė CzechToll s.r.o.

- tai bet kokia asmens duomenų arba asmens duomenų rinkinių operacija, kuri atliekama automatinių procedūrų pagalba arba be jų, tokių kaip rinkimas, registravimas, organizavinmas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, nustatymas, reitingavimas ar derinimas, ištrynimas ar sunaikinimas;