Terminų žodynėlis

Elektroninėje rinkliavų rinkimo srityje naudojamų pagrindinių terminų apžvalga ir paaiškinimas

Pagrindinės elektroninės rinkliavų rinkimo sąlygos, taikomos mokamų kelių naudojimui, yra tik informatyvios.

visa informacija apie nustatytą arba nenustatytą fizinį asmenį (toliau "Duomenų subjektas"); identifikuotas fizinis asmuo yra fizinis asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma nurodant identifikatorių, pavyzdžiui vardą, identifikavimo numerį, vietos duomenis, tinklo identifikatorių arba vieną ar daugiau konkrečių šio asmens fizinių, fiziologinių, genetinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių savybių;

debeto ar kredito kortelė, kurią priima elektroninės rinkliavos sistemos operatorius kaip mokėjimo priemonę už rinkliavų mokėjimą ir užstato saugojimą; pripažintų kortelių sąrašą galima rasti kontaktiniuose ir platinimo centruose, klientų portale ir klientų centre;

pagrindinis transporto priemonės ir operatoriaus įrodymas, kuriame yra pagrindinis techninis transporto priemonės aprašymas. ( Čekijos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms tai yra transporto priemonės registracijos liudijimas - I. dalis );

visi atitinkami visuotinai privalomi teisės aktai, visų pirma reglamentuojantys elektroninę rinkliavų sistemą, esamą sistemos operatoriaus ir vartotojo statusą, o taip pat visas su rinkliavomis susijusias sąlygas, visų pirma Kelių įstatymas Nr. 13/1997, su pakeitimais, įstatymas Nr. 361/2000, Dėl kelių eismo su pakeitimais, įstatymas Nr. 284/2009, Dėl mokėjimo, su pakeitimais, Civilinis kodeksas, Vyriausybės nutarimas Nr. 240/2014,  Dėl laiko mokesčių, rinkliavų, rinkliavų nuolaidų ir rinkliavų nuolaidų taikymo tvarkos, su pakeitimais, Transporto ministerijos dekretas Nr. 470/2012 1O, Dėl mokamų kelių naudojimo, su pakeitimais, GDPR;

tai elektroninio atpažinimo priemonės, kurias išduoda kvalifikuota sistema, kaip apibrėžta Įstatyme Nr. 250/2017 „Dėl elektroninio identifikavimo“.

kaip apibrėžta GDPR - asmuo, kurio statusą reglamentuoja 35 str. ir paskesni GDPR straipsniai;

diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė pagal įstatymą  Nr. 245/2000 , Dėl valstybinių švenčių, kitų švenčių, svarbių dienų ir poilsio dienų, su pakeitimais;

vartotojo išankstinis apmokėjimas išankstinio apmokėjimo režimu;

pirmieji keli kuro kortelės numeriai, kuriais nustatomas kuro kortelės išdavėjas;

Čekijos kelių ir greitkelių direkcija kaip elektroninės rinkliavų sistemos operatorius;

asmuo apibrėžtas Kelių eismo ir kai kurių aktų pakeitimo įstatymo Nr. 361/2000 2 str. b punkte (Kelių eismo įstatymas), su pakeitimais, ir toliau asmuo, įgaliotas savininko vardu valdyti transpoto priemonę; 

vartotojo duomenų įvedimas elektroninės rinkliavų sistemos kontaktiniuose centruose arba per klientų savitarnos paslaugas. Užsiregistravus vartotojui yra prieinamos papildomos elektroninės rinkliavų sistemos funkcijos;

rinkliavos mokėjimo režimas po mokamo kelio panaudojimo;

tai nemokamas režimas, kuriame transporto priemonės apibrėžtos Kelių įstatyme Nr. 13/1997, su pakeitimais, yra atleidžiamos nuo rinkliavų mokėjimo;

būdas, kai avansinis mokestis sumokamas prieš mokamo kelio panaudojimą;

reikšmė nustatyta Kelių eismo įstatymo Nr. 361/2000  2 dalies d) punkte, su pakeitimais;

paslaugų operatoriaus teikiamų paslaugų, susijusių su elektroninės rinkliavų sistemos veikimu, kainoraštis ir yra prieinamas klientų portale ir klientų centre;

tai rinkliavų užstato suma, kuri transporto priemonės operatoriui suteikiama už praėjusius kalendorinius metus po to, kai buvo įvykdytos visos nuolaidos teikimo sąlygos pagal Vyriausybės reglamentą, įskaitant registracijos rinkliavų nuolaidų sistemoje įsipareigojimą;

sistemos operatorius ir transporto priemonės operatorius;

kaip apibrėžta GDPR, sistemos operatorius, tvarkantis duomenų subjekto asmens duomenis;