Fogalomértelmezések

A komplex elektronikus útdíj-szolgáltatással összefüggő alapvető fogalmak és értelmezésük

A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

a GDPR értelmében minden természetes személy, akinek a személyes adatai az Eelektronikus útdíjrendszer működésével kapcsolatban kezelésre kerülnek;

a közutakról szóló 13/1997. törvény 22. § (2a) bekezdése és a 22a. § szerinti elektronikus útdíjrendszer;

az Útdíjkedvezménnyel kapcsolatos agenda kezelésére szolgáló, a Rendszerüzemeltető által üzemeltetett alkalmazáscsomag;

olyan kártya (a Fizetési kártya kivételével), amellyel a Cseh Köztársaságban megfizethető az Útdíj, a Biztosíték, Utólagos díjfizetési módban a Díjtáblázat szerinti szolgáltatási díjak, és amelyet a Rendszerüzemeltető elfogad; az elfogadott Üzemanyagkártyák típusai elérhetőek a Kapcsolattartó és Értékesítési pontokon, az Ügyfélszolgálati portálon és az Ügyfélközpontban;

a jármű tulajdonosának és az üzembentartónak a személyét tanúsító, a jármű alapvető műszaki adatait tartalmazó okmány (a Cseh Köztársaságban regisztrált járművek esetében a Jármű forgalmi engedélyének II. részéről van szó);

alatt a Rendszerüzemeltetőnek az Ügyfélszolgálati portálon feltüntetett bankszámlája értendő;

alatt a Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető értendő;

alatt a legkevesebb négy kerékkel rendelkező, 3,5 tonna össztömeget meghaladó közúti gépjármű értendő; 

alatt a díjköteles közutak használatáról szóló 470/2012. közlekedési miniszteri rendelet hatályos szövege értendő;

a Cseh Köztársaság közútjain közlekedő, a közutakról szóló 13/1997. törvény 20a.§, 22. §, 22i. §, 22j. §-a, valamint a Miniszteri rendelet 4–8. §-ai szerinti kötelezettséggel terhelt jármű adainak az Elektronikus útdíjrendszerbe történő  bevitelét jelenti;

olyan berendezések és Szolgáltatások összessége, amelyek révén interneten vagy mobil alkalmazás segítségével távoli hozzáféréssel az ügyfelek számára szolgáltatások nyújtása történik. Az Önkiszolgáló ügyfélzónában a Használók általános és adott Ügyfél számára az útdíjjal kapcsolatban nyilvántartott adatokról konkrét tájékoztatást kaphatnak, kérdéseket, igényeket, reklamációt intézhetnek, az Útdíjjal és a Pénzbiztosítékkal kapcsolatos fizetéseket teljesíthetnek. A személyre szóló tájékoztatás biztonságos módon, a Használó azonosítása alapján történik;

a rendszerüzemeltető által a telefonos és írásbeli kommunikáció céljára kijelölt hely, ahol az Elektronikus útdíjrendszer működésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja; a k˜özpontok elérhetőségei az Ügyfélszolgálati portálon megtalálhatók;

az Elektronikus útdíjrendszer berendezéseinek és szolgáltatásainak összessége, amelynek segítségével a rendszerüzemeltető a nyilvánosság számára általános tájékoztatást nyújt a díjköteles utakról, a bejelentkezett Használók pedig  interneten vagy mobil alkalmazás segítségével távoli hozzáféréssel az Önkiszolgáló ügyfélzóna szolgáltatásait is igénybe vehetik; 

alatt a közutakról szóló 13/1997. törvény hatályos szövege értendő.

alatt a fizetési forgalomról szóló 284/2009. törvény hatályos szövege értendő;

a Bankgarancia alapján a Bank által a Rendszerüzemeltető által előírt űrlapon kiállított garancialevél; az űrlapot  a Jármű üzembentartója átveheti a Kapcsolattartó ponton vagy az Ügyfélszolgálati portálról kinyomtathatja;

az Útdíjelőlegről, az OBU-ért letett Pénzbiztosítékról, az Útdíj kiegyenlítéséről, az OBU-ért letett Pénzbiztosíték visszafizetéséről, a megfizetett Útdíjelőleg visszatérítéséről a Használó részére a fizetés időpontjában kiállított bizonylat;

olyan közút, amelynek használatáért a Törvény 20. §-ának rendelkezésével összhangban Útdíjat kell fizetni;

a GDPR értelmében az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb személy, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel,  elsősorban a CzechToll, s.r.o.

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;