Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Režim následné platby zajištěné bankovní zárukou

Provozovatel vozidla (uživatel zpoplatněných komunikací = uživatel), který má sjednán režim následné platby, platí mýtné za sjednané zúčtovací období po jeho uplynutí. Režim následné platby může být sjednán prostřednictvím tankovací karty nebo – jak popisuje tento dokument – s odloženou splatností prostřednictvím banky. Odložená splatnost musí být zajištěna bankovní zárukou.

Provozovatel vozidla musí s provozovatelem systému elektronického mýta v ČR, kterým je Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) předem uzavřít smlouvu, tzv. Dohodu o následném placení s odloženou splatností.

Dohoda o následném placení s odloženou splatností má oproti jiným režimům placení mýtného několik praktických a jedinečných výhod. Přehledná fakturace nabízí několik kombinací zúčtovacího období a lhůty splatnosti podle výběru uživatele. To umožňuje zaplatit mýtné až devadesát dnů potom, co proběhla mýtná transakce:

 

Zúčtovací období Doba splatnosti Celková lhůta
15 dnů 15 dnů 30 dnů
15 dnů 30 dnů 45 dnů
15 dnů 60 dnů 75 dnů
30 dnů 15 dnů 45 dnů
30 dnů 30 dnů 60 dnů
30 dnů 60 dnů 90 dnů

 

Pozn.: Zúčtovací období jsou v praxi buď dva týdny nebo kalendářní měsíc, zde a ve vzorci pro výpočet výše bankovní záruky se pro jednoduchost uvádí 15 resp. 30 dnů.

Vystavené faktury je možné uhradit bankovním převodem, inkasem z účtu nebo platební kartou prostřednictvím internetové platby v samoobslužné zóně na www.mytocz.cz.

Další výhodou Dohody o následném placení s odloženou splatností je skutečnost, že kauce za poskytnuté palubní jednotky (OBU) jsou zahrnuty do bankovní záruky. Uživatel tedy nemusí skládat kauce ve výši 1550,- Kč za každou OBU na účet ŘSD ČR. Kauce je uživateli naúčtována jen v případě, kdyby vrátil poškozenou OBU nebo v případě její ztráty či odcizení.

Podmínkou pro uzavření Dohody o následném placení s odloženou splatností je, aby uživatel poskytl ŘSD ČR záruku vystavenou svojí bankou. Formulář záruční listiny, na kterém banka uživatele potvrdí, že poskytuje bankovní záruku, je ke stažení (327) ZDE nebo na kontaktních místech (CP).

Nutnou výši bankovní záruky je třeba vypočítat podle následujícího vzorce.

Vzorec pro výpočet bankovní záruky:

BZ = PKM * 4,05 * (1 + SPL/OBD) * 1,3 + (PV * 1550) 

Vysvětlení vzorce:

  • BZ … výše bankovní záruky v Kč
  • 4,05 … průměrný mýtný poplatek v Kč/km
  • PKM … předpokládaný počet km ujetých po zpoplatněných pozemních komunikacích za zúčtovací období pro všechna vozidla uvedená v Dohodě o podmínkách následné platby
  • SPL … požadovaná doba splatnosti faktury ve dnech (15, 30 nebo 60)
  • OBD … požadovaná délka zúčtovacího období ve dnech (15 nebo 30)
  • PV … počet vozidel uvedených v Dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností (plus případná budoucí rezerva)
  • 1.550 … výše kauce v Kč

 

Kalkulátor výše potřebné bankovní záruky, který používá uvedený vzorec, je také k dispozici on-line na www.mytocz.cz.

 

Originál vyplněného formuláře záruční listiny, na kterém banka uživatele potvrdila, že poskytuje bankovní záruku ve vypočtené výši, donese provozovatel vozidla na nejbližší kontaktní místo (CP). Záruční listina a dohoda o podmínkách následného placení s odloženou splatností bude předána ŘSD ČR k posouzení. Následně bude provozovatel vozidla vyrozuměn a v případě schválení vyzván k vyzvednutí OBU,

Provozovatel vozidla může použít libovolné kontaktní místo mýtného systému, bez ohledu na své sídlo. Seznam kontaktních míst je k dispozici na www.mytocz.cz nebo na zákaznickém centru.

Pokud uvažujete o uzavření dohody o následném placení  s odloženou splatností, doporučujeme Vám kontaktovat předem naše zákaznické centrum (800 6986 29 - 800 MYTO CZ), kde Vám podrobně objasníme všechny náležitosti registračního procesu a odpovíme na případné otázky.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019